REKLAMA

NETIA: Informacja o nabyciu akcji Spółki

2021-04-23 15:41
publikacja
2021-04-23 15:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CP_Zawiadomienie_o_nabyciu_akcji_Netii.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Informacja o nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości, iż w dniu 23 kwietnia 2021 r. otrzymała od spółki Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Cyfrowy Polsat") zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), o bezpośrednim nabyciu przez Cyfrowy Polsat łącznie 11.405.739 akcji Spółki, w wyniku czego nastąpiła zmiana udziału przysługującego Cyfrowemu Polsatowi w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki o ok. 3,40% (dalej „Zmiana Udziału”).

Przed Zmianą Udziału Cyfrowy Polsat posiadał bezpośrednio 221.489.753 akcje Spółki, reprezentujące łącznie ok. 66,0024% kapitału zakładowego Spółki, oraz uprawniające do wykonywania 221.489.753 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie ok. 66,0024% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Zmianie Udziału Cyfrowy Polsat posiadał i na dzień zawiadomienia posiada bezpośrednio 232.895.492 akcje Spółki, reprezentujące łącznie ok. 69,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 232.895.492 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 69,40% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia, zawierającego pozostałe elementy, o których mowa w art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
CP Zawiadomienie o nabyciu akcji Netii.pdfCP Zawiadomienie o nabyciu akcji Netii.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-23 Andrzej Abramczuk Prezes Zarządu
2021-04-23 Tomasz Dakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki