2,45 zł
-3,54% -0,09 zł
Nestmedic (NST)

Zawarcie umowy pożyczki akcji przez Prezesa Zarządu Emitenta.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-06
Skrócona nazwa emitenta
NESTMEDIC S.A.
Temat
Zawarcie umowy pożyczki akcji przez Prezesa Zarządu Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 39/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku, dotyczącego podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego poprzez emisję 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D (dalej: „Akcje serii D”), informuje, że w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Patrycją Wizińską-Socha, akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Emitenta (dalej „Pożyczkodawca”) a inwestorem, który zawarł umowę objęcia Akcji serii D (dalej: „Pożyczkobiorca”) umowy pożyczki 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy), stanowiących ok. 2,31 % kapitału zakładowego Emitenta, dających prawo do 2,31 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zdematerializowanych akcji Emitenta, znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu New Connect.

Zwrot pożyczki nastąpi poprzez przeniesienie przez Pożyczkobiorcę na Pożyczkodawcę ekwiwalentnych akcji Emitenta (tj. w szczególności akcji Emitenta o identycznej wartości nominalnej) w terminie nie wcześniejszym niż 10 dni roboczych od dnia wprowadzenia Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W przypadku niedoprowadzenia przez Spółkę do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii D termin do zwrotu pożyczki ulega przedłużeniu do czasu zwrotu przez Spółkę Pożyczkobiorcy kwoty równej kwocie środków wpłaconych przez niego na opłacenie Akcji serii D powiększonych o wartość należnych Pożyczkobiorcy odsetek. W przypadku zaś niewprowadzenia Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie uzgodnionym przez strony umowy pożyczki, termin zwrotu rozpoczyna swój bieg z chwilą zapłaty na rzecz Pożyczkobiorcy kary pieniężnej przewidzianej na wypadek niewprowadzenia Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Umowa pożyczki jest nieoprocentowana i nieodpłatna.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-12-06 Patrycja Wizińska-Socha Prezes Zarządu
2018-12-06 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl