2,45 zł
-3,54% -0,09 zł
Nestmedic (NST)

Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego.

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, na podstawie upoważnienia zawartego w §4 ust. 6-13 Statutu Emitenta, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki (dalej: „Uchwałą”).
Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony z kwoty 618.583,40 zł (sześćset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) do kwoty 632.883,40 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/100), tj. o kwotę 14.300,00 zł (czternaście tysięcy trzysta złotych 00/100).
Zgodnie z treścią Uchwały wszystkie akcje zwykłe na okaziciela serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona w wysokości 3,00 zł za jedną akcję.
Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmienia się treść §4 ust. 1 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 618.583,40 zł (sześćset osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote 40/100)) i dzieli się na:
a.5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b.703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c.357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 632.883,40 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt trzy złote 40/100) i dzieli się na:
a.5.125.000 (pięć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b.703.834 (siedemset trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c.357.000 (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
d.143.000 (sto czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
Jednocześnie w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia pomiędzy Spółką a inwestorem umowy objęcia 143.000 (stu czterdziestu trzech tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D w zamian za wkład pieniężny. Łączna cena emisyjna objętych akcji wynosi 429.000 (czterysta dwadzieścia dziewięć złotych).
Zarząd Emitenta informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii D oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 4 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło: NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl