REKLAMA

NEPTIS S.A.: Zmiana w porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Neptis S.A.

2020-09-09 22:37
publikacja
2020-09-09 22:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_Ogloszenia_-__nowy_porzadek_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-09
Skrócona nazwa emitenta
NEPTIS S.A.
Temat
Zmiana w porządku obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Neptis S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Neptis S.A. informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego w sprawie umieszczenia zgodnie z art. 401 par 1 KSH, w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30.09.2020 roku punktu porządku obrad w następującym brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.”
W związku z powyższym, Spółka przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się punkt
23 o treści „Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej”. Dotychczasowy punkt 23 otrzymuje numer 24, a numer 24 otrzymuje numer 25.

Nowy porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Załącznik do Ogłoszenia - nowy porządek obrad.pdfZałącznik do Ogłoszenia - nowy porządek obrad.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-09 Adam Tychmanowicz Prezes Zarządu
2020-09-09 Dawid Nowicki Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki