REKLAMA

NBP wskazuje motory wzrostu eksportu w listopadzie 2020 r.

2021-01-13 14:02
publikacja
2021-01-13 14:02
fot. Avigator Fortuner / Shutterstock

Motorem wzrostu eksportu w listopadzie 2020 r. był wywóz baterii samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odbiorników telewizyjnych, odzieży oraz części motoryzacyjnych - podał NBP w komentarzu do bilansu płatniczego.

"Istotny wpływ na kształtowanie się w listopadzie wartości eksportu miał fakt, że był on o jeden dzień roboczy dłuższy niż listopad 2019 r. Do wzrostu przyczynił się większy w porównaniu z 2019 r. eksport baterii samochodowych, urządzeń łączności bezprzewodowej, odbiorników telewizyjnych, odzieży oraz części motoryzacyjnych" - napisano.

W listopadzie odnotowano najwyższy poziom dynamiki zarówno eksportu jak i importu w 2020 r. Eksport wyrażony w złotych wyniósł 103,4 mld zł, a import 95,5 mld zł.

Największy wzrost po stronie importu nastąpił w grupach obejmujących odzież, preparaty diagnostyczne, urządzenia łączności bezprzewodowej oraz komputery.

Na niższy poziom dynamiki importu w porównaniu z eksportem oraz dalszy wzrost dodatniego salda towarów wpłynęły spadki wartości dostaw ropy naftowej i samochodów osobowych.

Nadwyżka w obrotach bieżących w listopadzie 2020 r. wyniosła 1725 mln euro wobec konsensusu 1972,5 mln euro nadwyżki - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w listopadzie o 9,5 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 6,4 proc. rdr, a import wzrósł o 5,3 proc. rdr wobec prognozy wzrostu o 1,7 proc.

Poniżej dane w mln EUR:

2019 2020 Dane skumulowane**/Cumulated data**
XI X* XI* XII 2018-XI 2019 XII 2019-XI 2020*
Rachunek bieżący / Current Account 1 182 2 356 1 725 754 17 608
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods 821 1 755 1 756 -370 11 406
Eksport / Goods: exports 20 970 22 988 22 965 231 227 229 767
Import / Goods: imports 20 149 21 233 21 209 231 597 218 361
Saldo usług / Balance on Services 2 417 2 167 2 353 23 817 23 390
Przychody / Services: Credit 5 970 5 250 5 584 62 453 58 058
Rozchody / Services: Debit 3 553 3 083 3 231 38 636 34 668
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income -2 100 -1 426 -1 806 -20 576 -15 960
Przychody / Primary income: credit 609 675 393 12 586 11 005
Rozchody / Primary income: debit 2 709 2 101 2 199 33 162 26 965
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income 44 -140 -578 -2 117 -1 228
Przychody / Secondary income: credit 465 474 264 5 851 6 597
Rozchody / Secondary income: debit 421 614 842 7 968 7 825
Rachunek kapitałowy / Capital Account 351 1 929 535 10 894 12 685
Przychody / Capital account: credit 432 1 943 540 12 041 14 398
Rozchody / Capital account: debit 81 14 5 1 147 1 713
Rachunek finansowy / Financial account 1 019 5 414 1 682 6 925 24 596
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets 922 862 806 4 475 3 602
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 312 111 217 107 -530
Instrumenty dłużne / Debt instruments 610 751 589 4 368 4 132
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities 658 888 266 14 248 9 120
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 1 249 791 1 069 15 518 9 051
Instrumenty dłużne / Debt instruments -591 97 -803 -1 270 69
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets 129 -6 041 92 -141 -3 655
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities -24 -6 806 -310 -842 -6 356
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities 153 765 402 701 2 701
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities -785 -9 104 7 099 -10 722 -11 258
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities -102 -8 367 6 806 565 -3 132
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities -683 -737 293 -11 287 -8 126
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets 745 8 857 1 227 1 553 11 431
NBP / Monetary authorities 137 0 0 132 -134
Sektor rządowy / General government 1 158 222 1 200 3 146
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs 844 244 741 -1 022 -178
Pozostałe sektory / Other sectors -237 8 455 264 1 243 8 597
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities -97 9 777 -7 420 -412 4 185
NBP / Monetary authorities 109 512 684 -313 2 086
Sektor rządowy / General government -740 1 278 -855 -1 800 3 204
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs 205 -570 -246 -4 293 -2 343
Pozostałe sektory / Other sectors 329 8 557 -7 003 5 994 1 238
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives -121 39 -189 -1 460 -780
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -880 3 258 -309 5 612 16 045
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions -514 1 129 -578 -4 723 -5 697

* Dane wstępne

** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. (PAP Biznes)

pat/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki