REKLAMA

NBP: w I kwartale odnotowano największy deficyt w obrotach towarowych w historii statystyk bilansu

2022-06-30 14:18, akt.2022-06-30 14:54
publikacja
2022-06-30 14:18
aktualizacja
2022-06-30 14:54
NBP: w I kwartale odnotowano największy deficyt w obrotach towarowych w historii statystyk bilansu
NBP: w I kwartale odnotowano największy deficyt w obrotach towarowych w historii statystyk bilansu
fot. Wojciech Wójcik / / FORUM

W I kwartale odnotowano największy deficyt w obrotach towarowych w historii statystyk bilansu - podał Narodowy Bank Polski.

"W I kwartale 2022 r. ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 29,9 mld zł, i był to największy deficyt według statystyki bilansu płatniczego. Historycznie najwyższe ujemne wartości odnotowano w paliwach i towarach zaopatrzeniowych. Na początku br. wyraźnie zmniejszyło się dodatnie saldo w kategorii obejmującej środki transportu" - napisano.

NBP podaje, że silny wpływ na wzrost obrotów towarowych miał wzrost cen transakcyjnych.

"Najbardziej wzrosły ceny paliw i towarów zaopatrzeniowych, równocześnie w pozostałych kategoriach wskaźniki cen ukształtowały się powyżej ich poziomów z ubiegłych lat. Największy wzrost wartości eksportu odnotowano w paliwach, na co złożył się zarówno wzrost cen, jak i wolumenu" - napisał NBP.

"Z kolei do obniżenia się dynamiki eksportu ogółem przyczynił się realny spadek eksportu środków transportu oraz wyraźne spowolnienie w eksporcie towarów konsumpcyjnych trwałego użytku. Te niekorzystne tendencje spowodowane były zakłóceniami międzynarodowych łańcuchów dostaw" - dodał.

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w I kwartale do 325.539 mln euro

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wzrosło w I kw. 2022 r. do 325.539 mln euro z 322.218 mln euro w IV kw. 2021 r. po korekcie - podał Narodowy Bank Polski.

Zadłużenie sektora rządowego spadło do 84.482 mln euro z 89.954 mln euro, po korekcie.

Zadłużenie pozostałych sektorów wzrosło do 74.241 mln euro z 71.274 mln euro, po korekcie.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec I kw. '22 wyniosła minus 228.830 mln euro

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski netto na koniec I kw. 2022 r. wyniosła minus 228.830 mln euro wobec minus 227.252 mln euro na koniec IV kw. 2021 r. po korekcie - podał Narodowy Bank Polski. 

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski na koniec I kw. 2022 r. wyniosła minus 1,06 bln zł. W przeliczeniu na euro było to minus 228,8 mld euro – poinformował NBP w czwartek.

Na koniec IV. kw. 2021 r. międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski wynosiła minus 1,04 bln zł.

NBP: deficyt na rachunku bieżącym po I kw. '22 wyniósł 8.883 mln euro

Deficyt na rachunku bieżącym po I kwartale 2022 r. wyniósł 8.883 mln euro wobec deficytu 5.321 mln euro w IV kw. 2021 r., po korekcie - podał Narodowy Bank Polski.

Poniżej dane w mln EUR:

2021 2022
I kw / I Q II kw / II Q III kw / III Q IV kw / IV Q I kw / I Q
Rachunek bieżący / Current Account 3 233 1 320 -3 360 -5 321 -8 883
Saldo obrotów towarowych / Balance on goods 2 702 2 190 -2 170 -3 192 -6 463
Eksport / Goods: exports 66 069 69 465 68 228 76 406 76 997
Import / Goods: imports 63 367 67 275 70 398 79 598 83 460
Saldo usług / Balance on Services 6 342 6 818 6 584 6 657 7 076
Przychody / Services: Credit 14 879 16 417 17 634 19 190 17 896
Rozchody / Services: Debit 8 537 9 599 11 050 12 533 10 820
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income -4 521 -6 978 -7 477 -7 115 -8 178
Przychody / Primary income: credit 4 793 2 882 2 307 1 952 4 725
Rozchody / Primary income: debit 9 314 9 860 9 784 9 067 12 903
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income -1 290 -710 -297 -1 671 -1 318
Przychody / Secondary income: credit 1 459 1 393 1 710 1 433 1 493
Rozchody / Secondary income: debit 2 749 2 103 2 007 3 104 2 811
Rachunek kapitałowy / Capital Account 724 3 012 2 904 2 631 -1 425
Przychody / Capital account: credit 2 715 3 348 3 131 6 094 849
Rozchody / Capital account: debit 1 991 336 227 3 463 2 274
Rachunek finansowy / Financial account 2 914 1 898 -213 -3 628 -13 186
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets 2 340 1 251 2 157 1 337 2 156
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 90 494 33 670 -102
Instrumenty dłużne / Debt instruments 2 250 757 2 124 667 2 258
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities 10 125 3 674 9 822 4 783 16 484
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 6 917 2 352 6 331 2 206 11 488
Instrumenty dłużne / Debt instruments 3 208 1 322 3 491 2 577 4 996
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets 2 507 946 591 121 -701
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities 1 488 1 003 814 723 -414
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities 1 019 -57 -223 -602 -287
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities -2 609 -2 768 1 232 -1 359 -2 693
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities -185 154 188 335 27
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities -2 424 -2 922 1 044 -1 694 -2 720
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets 1 404 2 050 4 995 4 322 10 326
NBP / Monetary authorities 0 0 0 3 3
Sektor rządowy / General government 167 109 115 1 163 99
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs -134 1 037 4 488 1 883 6 407
Pozostałe sektory / Other sectors 1 371 904 392 1 273 3 817
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities 2 822 594 5 261 4 451 6 221
NBP / Monetary authorities -2 374 -1 151 5 101 792 192
Sektor rządowy / General government 5 641 1 147 -140 -415 1 156
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs -2 520 -339 -1 211 2 957 1 915
Pozostałe sektory / Other sectors 2 075 937 1 511 1 117 2 958
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives -366 -685 -769 -1 109 -412
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets 7 367 -164 9 128 -424 -4 543
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions -1 043 -2 434 243 -938 -2 878

(PAP Biznes)

tus/ gor/ pat/ asa/ map/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki