REKLAMA

NBP odkupił na przetargu 4 serie obligacji za 685 mln zł

2020-09-16 14:04
publikacja
2020-09-16 14:04
fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Narodowy Bank Polski odkupił na środowym przetargu outright 4 serie obligacji za 685 mln zł, w tym obligacje skarbowe DS0726 za 170 mln zł, DS0727 za 110 mln zł, WS0428 za 280 mln zł i obligacje BGK FPC0630 za 125 mln zł. Przed przetargiem NBP deklarował odkup 6 serii papierów za maksymalnie 5 mld zł.

Był to trzynasty przetarg skupu obligacji NBP i jedyny planowany we wrześniu.

Łącznie NBP skupił do tej pory obligacje w sumie za 103,9 mld zł, w tym 52,7 mld zł obligacji rządowych i 51,3 mld zł gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji, z czego papiery PFR za 18,9 mld zł i BGK za 32,4 mld zł.

Poniżej wyniki środowej aukcji w mln zł.

Popyt Odkup NBP
DS1023 175,74 0
DS0725 50 0
DS0726 493,82 170
DS0727 290 110
WS0428 422,5 280
FPC0630 * 143,5 125
Suma 1575,56 685
- skarbowe 1432,06 560
- nieskarbowe 143,5 125

* obligacje BGK

Skala skupu NBP wyraźnie wyhamowała od początku trwania programu. Na aukcjach w marcu, kwietniu i maju NBP skupował obligacje nawet za 10-14 mld zł, a w jednym przypadku za 30 mld zł. Później bank centralny skupował papiery za kilka mld zł, a w sierpniu jedynie za 357 mln.

Poniżej statystyki skupu NBP od początku trwania programu (w mln zł).

Popyt Zakup NBP
OK0521 113 50
PS0721 150 0
PS0422 10584,24 7284,07
OK0722 610 500
PS0123 1030 250
DS1023 620,74 100
PS0424 228,3 60
PS1024 399,6 0
DS1023 415 105
DS0725 10984,71 10418,88
DS0726 6645,96 5887,14
DS0727 1984,61 632,45
WS0428 9993,34 6440,95
DS1029 21683,42 20927,02
FPC0725* 3339,59 3054,59
FPC0427* 25287,22 22698,42
FPC0630 * 6845,1 6661,6
PFR0324** 4742 4450
PFR0325** 6816 4506
PFR0925** 5278 5278
PFR0627** 4640 4640
Suma 122390,83 103944,12
- skarbowe 65442,92 52655,51
- nieskarbowe 56947,91 51288,61
w tym:
- PFR 21476 18874
- BGK 35471,91 32414,61

Objaśnienia: * papiery BGK, ** papiery PFR.

NBP prowadzi od marca operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych, a od kwietnia także dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej.

Docelowa skala programu skupu nie jest określona. Operacje tego rodzaju będą kontynuowane do odwołania, a terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych.

Do końca bieżącego miesiąca NBP poda harmonogram operacji otwartego rynku na kolejny miesiąc. (PAP Biznes)

tus/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki