REKLAMA

NBP: deficyt w obrotach bieżących w czerwcu wyniósł 1,46 mld euro

2022-08-12 14:02
publikacja
2022-08-12 14:02
NBP: deficyt w obrotach bieżących w czerwcu wyniósł 1,46 mld euro
NBP: deficyt w obrotach bieżących w czerwcu wyniósł 1,46 mld euro
fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

Deficyt w obrotach bieżących w czerwcu 2022 r. wyniósł 1.468 mln euro wobec konsensusu 2.597,0 mln euro deficytu - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 25,8 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 22,3 proc., a import zwiększył się o 31,5 proc. wobec mediany prognoz wskazującej na wzrost o 30,7 proc.

Poniżej dane w mln EUR:

2021 2022 Dane skumulowane**/Cumulated data**
VI V* VI* VII 2020-VI 2021 VII 2021-VI 2022*
Rachunek bieżący / Current Account -464 -1 485 -1 468 10 607 -23 955
Saldo obrotów towarowych /Balance on goods 321 -1 157 -849 12 794 -16 392
Eksport / Goods: exports 22 324 28 289 28 076 262 713 304 845
Import / Goods: imports 22 003 29 446 28 925 249 919 321 237
Saldo usług / Balance on Services 2 512 2 467 2 880 24 544 28 213
Przychody / Services: Credit 5 698 6 249 6 671 61 535 73 906
Rozchody / Services: Debit 3 186 3 782 3 791 36 991 45 693
Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income -2 946 -2 176 -2 460 -23 449 -30 322
Przychody / Primary income: credit 640 1 545 1 096 12 149 12 696
Rozchody / Primary income: debit 3 586 3 721 3 556 35 598 43 018
Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income -351 -619 -1 039 -3 282 -5 454
Przychody / Secondary income: credit 413 483 423 5 561 6 025
Rozchody / Secondary income: debit 764 1 102 1 462 8 843 11 479
Rachunek kapitałowy / Capital Account 1 014 784 290 10 408 6 331
Przychody / Capital account: credit 1 118 836 308 13 918 12 473
Rozchody / Capital account: debit 104 52 18 3 510 6 142
Rachunek finansowy / Financial account 128 -1 -361 12 868 -20 931
Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets 70 -438 534 8 877 5 206
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares 112 39 15 1 106 1 420
Instrumenty dłużne / Debt instruments -42 -477 519 7 771 3 786
Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities 659 442 1 741 22 237 35 806
Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares -263 832 1 276 18 101 23 747
Instrumenty dłużne / Debt instruments 922 -390 465 4 136 12 059
Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets 91 197 -150 -1 497 38
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities 202 -19 -161 -3 911 1 012
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities -111 216 11 2 414 -974
Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities 690 3 366 150 -6 039 1 636
Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities 2 -25 -141 -1 893 312
Dłużne papiery wartościowe / Debt securities 688 3 391 291 -4 146 1 324
Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets 591 2 468 3 506 12 974 25 336
NBP / Monetary authorities 0 9 -27 -1 6
Sektor rządowy / General government 67 -5 195 2 893 1 569
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs -74 1 774 2 873 -3 092 15 604
Pozostałe sektory / Other sectors 598 690 465 13 174 8 157
Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities -1 046 1 790 3 604 12 035 19 247
NBP / Monetary authorities -674 910 2 744 601 7 896
Sektor rządowy / General government -190 -106 -326 9 127 89
Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs -363 -1 028 533 -2 239 3 485
Pozostałe sektory / Other sectors 181 2 014 653 4 546 7 777
Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives -229 -112 -275 -1 716 -3 049
Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets -92 3 482 1 519 22 463 8 227
Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions -422 700 817 -8 147 -3 307

* Dane wstępne

** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. (PAP Biznes)

pat/ tus/ gor/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Citi Handlowy z silną ofertą lokat w USD 2,5% oraz PLN 7,5%

Komentarze (1)

dodaj komentarz
podatnik-
Jakie to ma znaczenie! PRL bis jest bankrutem od poczęcia przez tow. Balcerowicza z aktualnie całkowitym zadłużeniem wynoszącym ponad 7 bilionów(naszych bilionów) PLN!

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki