REKLAMA

NAVIMOR-INVEST: Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2017-11-03 21:30
publikacja
2017-11-03 21:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2017
Data sporządzenia: 2017-11-03
Skrócona nazwa emitenta
NAVIMOR-INVEST
Temat
Otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu 3/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku, informuje, że w dniu 3 listopada 2017 roku wpłynęło do firmy datowane na dzień 30 października 2017 roku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na realizację zadania pn.: „Dzika Orlica, Żamberk, ochrona przeciwpowodziowa” sporządzone przez Povodi Labe, stàtni podnik z siedzibą w Hradec Kràlové („Zamawiający”). Odstąpienie dotyczy niewykonanej części umowy i zostało złożone z winy Emitenta, w związku ze zwłoką w realizacji części robót budowlanych w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Jednocześnie Emitent nie zgadza się z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego z uwagi na brak co do tego podstaw prawnych, stojąc na stanowisku, iż powstałe opóźnienia były wynikiem błędów projektowych, co skutkowało wolniejszym, niż przewidywał harmonogram, procesem realizacji niniejszego zadania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-11-03 Krzysztof Kosiorek-Sobolewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki