1,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
01_NG-_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_12_02_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
02_NG_NWZ_12_02_2019_projekty_uchwal_WWW_bw.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
03_NG_-_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_12_02_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
04_NG-_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_12_02_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
05_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_na__NWZ_12_02_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
06_NG-informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_glosów_NWZ_12_02_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-08
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zwołanie Walnego Zgromadzenia NanoGroup S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje niniejszym, zgodnie z dyspozycją § 19 ust. 1 pkt 1) - 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.04.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757), że działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 lutego 2019 r. które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej. Poniżej treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA NANOGROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Zarząd Spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie (02-532), przy ul. Rakowieckiej 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000649960 o kapitale zakładowym w wysokości 12.970.020,00zł, REGON 365989838, NIP 5213757847 (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym na dzień 12 lutego 2019 r. Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10.00 w Warszawie przy ul. Żelaznej 67 lok. 57, w Kancelarii Notarialnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28 grudnia 2018 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia w NanoGroup S.A. Rady Naukowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Naukowej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Załączniki
Plik Opis
01_NG- Ogloszenie o zwołaniu NWZ_12_02_2019.pdf01_NG- Ogloszenie o zwołaniu NWZ_12_02_2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_Nano Group S.A. 12-01-2019
02_NG_NWZ_12_02_2019_projekty_uchwał_WWW_bw.pdf02_NG_NWZ_12_02_2019_projekty_uchwał_WWW_bw.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019
03_NG - Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_12_02_2019.pdf03_NG - Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_12_02_2019.pdf Pełnomocnictwo-osoba fizyczna_Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia_Nano Group S.A. 12-01-2019
04_NG- Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_12_02_2019.pdf04_NG- Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_12_02_2019.pdf Pełnomocnictwo-osoba prawna_Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019
05_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na _NWZ_12_02_2019.pdf05_Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na _NWZ_12_02_2019.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu_Nano Group S.A. 12-01-2019
06_NG-informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów_NWZ_12_02_2019.pdf06_NG-informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_głosów_NWZ_12_02_2019.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosow_Nadwyczajne Walne Zgromadzenie_Nano Group S.A. 12-01-2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-08 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2019-01-08 Adam Kiciak Czlonek Zarządu Adam Kiciak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.