NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

2019-02-05 09:33
publikacja
2019-02-05 09:33
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Tomasz_Ciach.pdf  (RAPORT)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 5 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-05
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej.
Treść raportu:
Zarząd spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 05.02.2019 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 28.01.2019 roku od Pana Tomasza Ciacha w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Z zawiadomienia wynika, że na skutek rejestracji
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji („Podwyższenie”),
doszło do zmniejszenia poniżej progu 33 i 1/3 % udziału Pana Tomasza Ciacha w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed Podwyższeniem Pan Tomasz Ciach posiadał bezpośrednio 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, które stanowiły 33,77% udziału w kapitale zakładowym i dawały prawo do 4.380.000 (czterech milinów trzystu osiemdziesięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 33,77% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po dokonaniu Podwyższenia Pan Tomasz Ciach posiada 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, które stanowią 31,38 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 4.380.000 (czterech milinów trzystu osiemdziesięciu tysięcy) głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 31,38 % w ogólnej głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Załączniki
Plik Opis
Tomasz Ciach.pdfTomasz Ciach.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-05 Marek Borzestowski
2019-02-05 Tomasz Ciach
2019-02-05 Adam Kiciak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki