1,5200 zł
-3,80% -0,0600 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.

Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zalacznik_do_RB_3_2019.pdf  (RAPORT)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-21
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inne uregulowania
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej.
Treść raportu:
Zarząd spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 21.01.2019 roku Zarząd Spółki powziął informację o zawiadomieniu z dnia 18.01.2019 roku przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentujący GPV I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („GPV I”) w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce NanoGroup S.A.

Z zawiadomienia wynika, że na skutek rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji („Podwyższenie”), zmniejszeniu tj. poniżej progu 33% uległ stan posiadanych akcji przez GPV I.

Przed Podwyższeniem GPV I posiadał bezpośrednio, 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 35,24 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 35,24% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Podwyższeniu GPV I posiada bezpośrednio, 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujących 32,74 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, stanowiących 32,74% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełną treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Załączniki
Plik Opis
załącznik do RB_3_2019.pdfzałącznik do RB_3_2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-21 Marek Borzestowski Prezes zarządu
2019-01-21 Adam Kiciak Członek Zarządu
2019-01-21 Tomasz Ciach Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.