REKLAMA

NANOGROUP S.A.: Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej

2022-08-05 19:41
publikacja
2022-08-05 19:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SVP_ASI_SKA_-_KNF_-_Zawiadomienie_ws_NanoGroup_2022.07.20.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-05
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art 69 ust 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że dziś, tj. 05.08.2022 roku uzyskał informację, że do Spółki wypłynęło zawiadomienie z dnia 20.08.2022 roku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od StartVenture@Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ ASI SKA z siedzibą w Warszawie („SVP ASI SKA”).
„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) zawiadamiam, że w dniu 13.07.2022 r., w wyniku zbycia akcji spółki publicznej w transakcji zawartej na rynku regulowanym, zmianie uległo zaangażowanie akcjonariusza SVP ASI SKA w ogólnej liczbie głosów w spółce NanoGroup S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).
Przed transakcją zbycia akcji Spółki, akcjonariusz SVP ASI SKA posiadał 841.072 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe, które stanowiły 5,02 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 841.072 (osiemset czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5,02 % w ogólnej licznie głosów w Spółce.
Po dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki, aktualnie akcjonariusz SVP ASI SKA posiada 550.100 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto) akcji zwykłych, które stanowią 3,28 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 550.100 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy sto) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,28 % w ogólnej licznie głosów w Spółce.
Jednocześnie SVP ASI SKA informuje, że:
Brak podmiotów zależnych od SVP ASI SKA, które posiadałyby akcje Spółki.
SVP ASI SKA nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy o ofercie.”
Załączniki
Plik Opis
SVP ASI SKA - KNF - Zawiadomienie ws NanoGroup 2022.07.20.pdfSVP ASI SKA - KNF - Zawiadomienie ws NanoGroup 2022.07.20.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Piotr Mierzejewski Prezes Zarządu Piotr Mierzejewski
2022-08-05 Tomasz Ciach Członek Zarządu Tomasz Ciach
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki