1,9000 zł
25,00% 0,3800 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Zakończenie subskrypcji akcji serii G.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-28
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji akcji serii G.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 33 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NanoGroup S.A. ("Emitent", "Spółka") podaje do informacji publicznej informacje dotyczące zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ("Akcje serii G").

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Subskrypcja Akcji serii G trwała w dniach 15.11.2018 r.- 27.11.2018 r. Objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, w związku z czym nie przyjmowano zapisów na akcje ani nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii G doszła do skutku w dniu 27.11.2018 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:
Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Emisja Akcji serii G doszła do skutku w dniu 27.11.2018 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała nie więcej niż 4.000.000 Akcji serii G.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
Objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 1.014.550 Akcji serii G.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
Akcje serii G były obejmowane po cenie emisyjnej równej 3,60 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Akcje serii G zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej Akcje serii G zostały objęte przez 2 osoby prawne 14 osoby fizyczne.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Objęcie Akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, wobec czego nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. Akcje serii G zostały objęte przez osoby prawne oraz osoby fizyczne.

10. Nazwa firmy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego:
Nie została zawarta umowa o subemisję Akcji serii G.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
3.652.380, 00 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.
Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii G wyniosły 19.968,00 zł, w tym:
a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 19.968,00 zł- podatek PCC
b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
c. koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 netto zł,
d. koszty promocji oferty: 0 zł.
Koszty emisji Akcji serii G pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii G poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wyniósł 0,02 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-11-28 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2018-11-28 Adam Kiciak Członek Zarzadu Adam Kiciak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.