REKLAMA
WAŻNE

NANOGROUP S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

2019-01-28 12:49
publikacja
2019-01-28 12:49
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-01-28
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. "Spółka", "Emitent" informuje, iż w 2019 r. Spółka przekaże do publicznej wiadomości raporty okresowe w następujących terminach:

1) Jednostkowy raport roczny za 2018 r. – 30.04.2019 r.

2) Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 30.04.2019 r.

3) Skonsolidowane raporty kwartalne za:

a. I kwartał 2019 r. – 30.05.2019 r.


b. III kwartał 2019 r. – 29.11.2019 r.


4) Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. – 30.09.2019 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim "Rozporządzenie" Spółka informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą̨ zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. Tym samym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Spółka, na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Załączniki
Plik Opis

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-28 Marek Borzestowski Prezes Zarządu
2019-01-28 Adam Kiciak Członek Zarządu
2019-01-28 Tomasz Ciach Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki