1,5200 zł
-3,80% -0,0600 zł
NANOGROUP S.A. (NNG)

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego NanoGroup S.A

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
5-NNG-statut-tekst-jednolity-2017-12-04.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2018
Data sporządzenia: 2019-01-14
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego NanoGroup S.A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 roku Spółka powzięła wiedzę o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14 stycznia 2019 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G oraz zmianie Statutu Spółki (par. 7 ust 2 i ust. 3, zgodnie z uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku przekazaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 18/2018).
Zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 13 956 570,00 zł i dzieli się na złotych i dzieli się na:
(a) 4.380.000 (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
(b) 2.090.020 (dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia) akcji serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
(c) 1.050.000 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
(d) 4.570.000 (cztery miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
(e) 880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) akcji serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda;
(f) 986.550 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć́ tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 13 956 570.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
5-NNG-statut-tekst-jednolity-2017-12-04.pdf5-NNG-statut-tekst-jednolity-2017-12-04.pdf Statut tekst jednolity_Nano Group SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-14 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2019-01-14 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.