NANOGROUP S.A.: Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu umowy na rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.

2019-05-31 20:24
publikacja
2019-05-31 20:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-31
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o zawarciu umowy na rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Nanogroup S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, że Spółka otrzymała oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 29 maja 2019 roku, w którym KDPW informuje o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 986.550 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, oznaczonych kodem ISIN PLNNGRP00011, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcji Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.
Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-31 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2019-05-31 Adam Kiciak Członek Zarzadu Adam Kiciak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Używane w niskich ratach? Bezpieczne na wakacje. Znajdź swoje wymarzone auto>>

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki