NANOGROUP S.A.: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 r.

2019-12-02 21:53
publikacja
2019-12-02 21:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-02
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Korekta raportu okresowego za III kwartał 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ("Emitent") informuje, że wskutek omyłki pisarskiej w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 r. :

1) suma pozycji skonsolidowanego sprawozdania powinna być równa pozycji Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej;
2) suma przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych w sprawozdaniu powinny być równe środki pieniężne na koniec;

W związku z zaistniałą omyłką pisarską Zarząd Emitenta informuje, że publikacja skorygowanego w zakresie, o którym mowa powyżej, raportu okresowego za III kwartał 2019 r. nastąpi w dniu dzisiejszym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-02 Marek Borzestowski Prezes Zarządu Marek Borzestowski
2019-12-02 Adam Kiciak Członek Zarządu Adam Kiciak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki