REKLAMA

Murawski zawarł układ

2001-03-15 19:48
publikacja
2001-03-15 19:48
„Na mocy układu w pierwszej grupie wierzycieli do 10.000 zł spłacie będzie podlegać cała kwota, a w drugiej grupie, powyżej 10.000 zł 70 proc. łącznej kwoty należności głównej i odsetek” - napisano w komunikacie. Długi, w pierwszej grupie wierzycieli, mają być spłacone w ciągu ośmiu miesięcy od zatwierdzenia układu, natomiast w drugiej grupie spłata rozpocznie się po ośmiu miesiącach od zatwierdzenia układu i następować będzie w równych ratach miesięcznych przez dwa lata. Spółka poinformowała, że koszty postępowań sądowych zostały umorzone w całości. Po redukcji całej wierzytelności wg propozycji układowych pozostało do spłaty 2.199.456,33 zł. Murawski Holding SA zajmuje się produkcją i dystrybucją materiałów instalacyjno-budowlanych (PCW). Notowany jest na rynku wolnym GPW od 1998 roku. Spółka od pewnego czasu odnotowuje coraz słabsze wyniki finansowe. W połowie listopada Murawski podał, że złożony został do sądu wniosek o otwarcie postępowania układowego w spółce. Spółka, po zajęciu jej rachunku przez PBK SA, utraciła zdolność do regulowania swoich zobowiązań. PBK SA ma 33,81 proc. akcji tej spółki. W 2000 roku Murawski miał 2,6 miliona zł straty netto, przy przychodach w wysokości 10,4 mln zł. Pod koniec stycznia 2001 roku przedstawiciele Polskiej Prasy Lokalnej, firmy wchodzącej w skład grupy medialnej Chemiskóru, poinformowali, że zamierzają przejąć Murawski Holding SA. Chemiskór podał, że zamierza rozpocząć przejmowanie Murawskiego od restrukturyzacji tej spółki we współpracy z PBK i PBK Inwestycje. Z wypowiedzi zarządu wynika, że Chemiskór zamierza nabyć mniej niż 51 proc. akcji Murawskiego, gdyż w przeciwnym razie musiałby ogłosić wezwanie. Chemiskór zamierza objąć emisję 4 mln akcji serii AH, którą uchwaliło w styczniu NWZA Murawskiego SA, a także 1,5 mln akcji serii AG, których emisja została uchwalona jeszcze w zeszłym roku. W czwartkowych notowaniach jednolitych akcje Murawskiego po spadku o 0,7 proc. wyceniono na 1,5 zł.
Źródło:
Tematy

Otwórz konto sobie i dziecku i zyskaj 200 zł w promocji na zakupy u naszych partnerów.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki