REKLAMA

Movie Games VR S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej połączenia Emitenta ze spółką Movie Games Mobile S.A.

2022-08-22 22:20
publikacja
2022-08-22 22:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-22
Skrócona nazwa emitenta
Movie Games VR S.A.
Temat
Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej połączenia Emitenta ze spółką Movie Games Mobile S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Movie Games VR S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, niniejszym informuje, że w dniu 22 sierpnia 2022 roku w wyniku zakończonych negocjacji Emitent zawarł umowę inwestycyjną m.in.: z Satus Games spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – Alternatywną Spółką Inwestycyjną – spółką komandytową („Satus Games ASI”), Satus Games spółką z ograniczoną odpowiedzialnością („Satus Games”) oraz Movie Games Mobile spółką akcyjną („Movie Games Mobile”) i Movie Games spółka akcyjną, na podstawie której Satus Games ASI oraz Satus Games udzielą finansowania spółce Movie Games Mobile na potrzeby realizacji projektu B+R w łącznej wysokości 1.187.000,00 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych). Ponadto w/w umowa inwestycyjna przewiduje przeprowadzenie procesu połączenia Emitenta ze spółką Movie Games Mobile jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa obowiązującymi na moment połączenia.

O dalszych istotnych krokach związanych z w/w umową inwestycyjną oraz procesem połączenia ze spółką Movie Games Mobile Emitent będzie informował w oddzielnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-22 Kamil Mańko Prezes Zarządu
2022-08-22 Jan Laskowski Członek Zarządu ds. Virtual Reality
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki