REKLAMA

Movie Games VR S.A.: Publikacja memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii M

2022-05-20 20:19
publikacja
2022-05-20 20:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-20
Skrócona nazwa emitenta
Movie Games VR S.A.
Temat
Publikacja memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną akcji serii M
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że na stronie Spółki: www.mgvremisja.pl oraz na stronie oferującego Dom Maklerski INC S.A. („Oferujący”): www.dminc.pl zostało opublikowane w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 20 maja 2022 r., memorandum informacyjne („Memorandum Informacyjne”) w związku z ofertą publiczną z prawem poboru nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6 335 580 akcji serii M Spółki.

Harmonogram przedmiotowej oferty publicznej został przekazany raportem bieżącym ESPI nr 5/2022 z dnia 13 maja 2022 r.

Szczegółowe zasady oferty akcji serii M znajdują się w Memorandum Informacyjnym.

Zarząd Spółki informuje, iż jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie akcji serii M jest Memorandum Informacyjne, opublikowane na stronie Spółki oraz Oferującego, wraz z ewentualnymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz informacjami publikowanymi w trybie przewidzianym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-20 Kamil Mańko Prezes Zarządu
2022-05-20 Jan Laskowski Członek Zarządu ds. Virtual Reality
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki