REKLAMA

Movie Games VR S.A.: Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki

2022-08-01 15:57
publikacja
2022-08-01 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-01
Skrócona nazwa emitenta
Movie Games VR S.A.
Temat
Przydział akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Movie Games VR S.A. („Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o przydziale 1.244.276 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 124.427,60 zł ("Akcje serii M"). Cena emisyjna Akcji serii M wynosiła 0,24 zł za jedną akcję. Wymagane wkłady pieniężne zostały wniesione w całości przez wszystkich obejmujących Akcje serii M. Tym samym emisja Akcji serii M Spółki doszła do skutku.

Wpływy z emisji Akcji serii M zostaną przeznaczone na realizację celów wskazanych w Memorandum Informacyjnym.

Zamiarem Spółki jest ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii M do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-01 Kamil Mańko Prezes Zarządu
2022-08-01 Jan Laskowski Członek Zarządu ds. Virtual Reality
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste w ING - bez zbędnych opłat i zgarnij pieniądze na start

Załóż konto osobiste w ING - bez zbędnych opłat i zgarnij pieniądze na start

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki