REKLAMA

Movie Games VR S.A.: Harmonogram emisji akcji serii M w ramach kapitału docelowego

2022-05-13 17:06
publikacja
2022-05-13 17:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-13
Skrócona nazwa emitenta
Movie Games VR S.A.
Temat
Harmonogram emisji akcji serii M w ramach kapitału docelowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Movie Games VR S.A. („Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 7/2022 z dnia 11 maja 2022 roku informującego o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 11 maja 2022 roku uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii M w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), w ramach kapitału docelowego informuje, iż w dniu 13 maja 2022 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia następującego harmonogramu przedmiotowej emisji akcji serii M:

• Publikacja Memorandum Informacyjnego – 20 maja 2022 r. (piątek);
• Ostatni dzień sesyjny, w którym można nabyć na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez w GPW Warszawie S.A. Akcje Spółki z przysługującym Prawem Poboru do objęcia Akcji Serii M – 23 maja 2022 r. (poniedziałek);
• Dzień Prawa Poboru – 25 maja 2022 r. (środa);
• Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych – 31 maja 2022 r. (wtorek);
• Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu Prawa Poboru i Zapisów Dodatkowych – 14 czerwca 2022 r. (wtorek);
• Przydział Akcji Oferowanych objętych w wykonaniu Prawa Poboru oraz w Zapisach Dodatkowych – 24 czerwca 2022 r. (piątek);
• Przyjmowanie Zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu Prawa Poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta – 27 czerwca - 4 lipca 2022 r. (poniedziałek – poniedziałek);
• Przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta – 5 lipca 2022 r. (wtorek).

Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, iż powyższy harmonogram może ulec zmianie.

Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, że zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 7/2022 przekazanym przez Emitenta w dniu 11 maja 2022 roku, trzy prawa poboru uprawniają do zapisu na dwie akcji serii M, a cena emisyjna akcji serii M została ustalona na 0,24 zł (zero złotych dwadzieścia cztery grosze).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-13 Kamil Mańko Prezes Zarządu
2022-05-13 Jan Laskowski Członek Zarządu ds. Virtual Reality
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki