Moody's: wzrost PKB Polski w '18 4,3 proc., deficyt sektora 1,8 proc. PKB

Agencja ratingowa Moody’s podwyższyła szacunek PKB Polski na 2018 r. do 4,3 proc. z 3,5 proc. (ostatnie prognozy z września) - wynika z raportu agencji z 27. marca. Szacunki dla deficytu sektora finansów publicznych i długu publicznego na ’18 zrewidowano w dół do 1,8 proc. PKB i 51,6 proc PKB.

Agencja przedstawiła również pierwsze prognozy wskaźników na 2019 r.

Pełne dane w tabeli poniżej.

Prognozy z: marzec '18 | wrzesień '17
Prognozy na: 2018 2019 | 2018
Realny wzrost PKB (proc.) 4,3 4,0 | 3,5
Inflacja (na koniec roku rdr) 2,7 3,0 | 2,2
Deficyt sektora GG/PKB (proc.) 1,8 2,3 | 2,7
Dług publiczny/PKB (proc.) 51,6 50,9 | 53,5

Prognozy PKB "opierają się na założeniu, że nie dojdzie do eskalacji konfliktu z UE" - napisano w raporcie.

Wzrost gospodarczy w Polsce, jak ocenia Moody's, będzie opierać się głównie na czynnikach endogenicznych.

"Konsumpcję prywatną będą wspierać przyrosty zatrudnienia i solidny wzrost płac. Konsekwencją solidnego wzrostu gospodarczego będzie natomiast pogłębienie się niedoborów siły roboczej, co tylko częściowo zrównoważą rosnąca partycypacja na rynku pracy i imigracja" - napisano w raporcie.

"Dynamika inwestycji będzie solidna, co odzwierciedlać będzie sprzyjające otoczenie zewnętrzne, wyższy poziom inwestycji wewnętrznych oraz zwiększony napływ środków UE" - dodano.

Analitycy Moody's zrewidowali w dół szacunki dla ścieżki długu publicznego i deficytu w relacji do PKB głównie z uwagi na podwyższenie szacunków dla wzrostu PKB i "dalszą poprawę ściągalności podatków".

Zaznaczono przy tym, iż dług publiczny Polski jest wyższy niż mediana dla państw z koszyka o ratingu "A" (38 proc. w 2019 r. wg szacunków Moody's).

Agencja powtórzyła opinię ze stycznia, iż "reforma sądownictwa sprowadza ryzyko osłabienia niezależności systemu sądownictwa, osłabienia mechanizmów kontroli i równowagi oraz praworządności, co może potencjalnie wpłynąć na naszą ocenę siły instytucjonalnej (Polski - PAP)".

23. marca Moody's nie dokonał aktualizacji ratingu Polski, co oznacza, że rating pozostał na poziomie "A2" z perspektywą stabilną.

"Profil kredytowy Polski znajduje wsparcie w dużej gospodarce, która wykazywała prężne tempo wzrostu przez wiele lat. Rating również wspierają solidne ramy makroekonomiczne - polityka celu inflacyjnego, krajowe reguły fiskalne oraz reżim płynnego kursu walutowego. Głównymi wyzwaniami dla ratingu pozostają wysoki w stosunku do państw z koszyka poziom długu publicznego, wysokie zadłużenie zewnętrzne, wewnętrzne ryzyka polityczne i wyzwania demograficzne" - napisano w raporcie.

"Stabilna perspektywa ratingu Polski odzwierciedla pogląd Moody's, że ryzyka dla niego są zbilansowane. Wyraża również nasze oczekiwanie, że wzrost gospodarczy pozostanie solidy mimo wyzwań w otoczeniu instytucjonalnym. Ponadto, daje wyraz naszemu oczekiwaniu, że deficyt pozostanie poniżej poziomu 3 proc. PKB" - dodano.

Analitycy Moody's wymienili czynniki, które mogą wpłynąć na podwyższenie i obniżenie ratingu Polski.

"Konsolidacja fiskalna, która przyniosłaby znaczną redukcję strukturalnego deficytu budżetowego, a także poprawa równowagi systemu ubezpieczeń społecznych oraz otoczenia instytucjonalnego wywarłyby presję na podniesienie ratingu. Strukturalne reformy, które podniosłyby średnioterminowe perspektywy wzrostu gospodarczego oraz produktywności pracy również byłyby pozytywne dla ratingu" - napisali.

"Z drugiej strony, trwałe pogorszenie pozycji fiskalnej i/lub znaczące osłabienie klimatu inwestycyjnego, potencjalnie oznaczającego odpływ kapitału, wywarłoby presję na obniżenie ratingu. Podobnie, brak działań związanych ze strukturalnymi reformami, który opóźniłby i/lub powstrzymał bezpośrednie inwestycje zagraniczne, i tym samym wpłynął na wzrost gospodarczy, byłby negatywny dla ratingu" - dodali.

Spośród trzech największych agencji ratingowych, Moody's ocenia wiarygodność kredytową Polski najwyżej. Rating Polski wg Fitch to "A-" (jeden poziom niżej niż Moody's), a wg S&P "BBB+" (dwa poziomy w dół względem Moody's). Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Najbliższy przegląd ratingu Polski na 13 kwietnia zaplanowała S&P.

Rafał Tuszyński (PAP Biznes)

Źródło: PAP Biznes
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj