Moody's: Perspektywy polskiej gospodarki solidne pomimo wyzwań instytucjonalnych

Perspektywy polskiej gospodarki pozostają solidne, pomimo wyzwań instytucjonalnych - oceniła w cyklicznej nocie dot. ratingu Polski z 15 października agencja ratingowa Moody's. Agencja szacuje deficyt sektora gg Polski w '19 na 1,4 proc. PKB, z ryzykiem dla wyższego deficytu z uwagi na politykę wydatkową rządu.

(fot. Amir Cohen / FORUM)

"Profil kredytowy Polski wspiera skala gospodarki, która doświadcza nieprzerwanego, relatywnie stabilnego wzrostu przez niemal 3 dekady. Rating wspierają ponadto solidne ramy makroekonomiczne. Głównymi wyzwaniami dla ratingu są: znaczny deficyt strukturalny, średnioterminowe wyzwania ograniczające potencjał wzrostu oraz podwyższona nieprzewidywalność polityki gospodarczej" - napisano.

Agencja Moody's w piątek 11 października nie dokonała przeglądu oceny kredytowej Polski, co oznacza, że według Moody's długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie "A2", a jego perspektywa jest stabilna.

Jak podano w raporcie z 15 października, stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla pogląd agencji, że ryzyka dla profilu kredytowego są zbilansowane, przy solidnych perspektywach dla wzrostu gospodarczego, pomimo wyzwań dla siły instytucjonalnej państwa przy oczekiwaniu ze strony agencji, że krajowe oraz unijne reguły fiskalne będą przestrzegane.

Agencja może podwyższyć rating Polski jeżeli doszłoby do konsolidacji fiskalnej, skutkującej znacznym obniżeniem strukturalnego deficytu budżetowego lub odwrócone zostałyby zmiany, które osłabiają - w ocenie agencji - ramy instytucjonalne kraju.

Obniżka ratingu mogłaby natomiast mieć miejsce w przypadku: znacznego pogorszenia się pozycji fiskalnej Polski i/lub przy perspektywie niższego, bardziej zmiennego wzrostu, na przykład w konsekwencji szoku dla klimatu inwestycyjnego; braku postępu w reformach strukturalnych, które odstraszałyby bezpośrednie inwestycje zagraniczne, co negatywnie wpływałoby na wzrost gospodarczy, w kontekście niesprzyjającej demografii oraz niższej dostępności środków UE.

Agencja przedstawiła kolejne uaktualnione prognozy wskaźników fiskalnych Polski.

W 2019 r. deficyt sektora finansów publicznych Polski wg Moody's wyniesie 1,4 proc. PKB vs poprzednia prognoza -1,8 proc. PKB. Wcześniej agencja poinformowała, że w 2020 r., z uwagi na dochodowe one-offy, spodziewa się tego wskaźnika na poziomie -0,6 proc. PKB.

Relacja długu publicznego do PKB Polski spadnie wg Moody's w 2020 r. do 45 proc. z 47,4 w 2019 r.

Agencja dostrzega ryzyko wyższych deficytów fiskalnych, a tym samym wyższej relacji długu do PKB, z uwagi na dodatkowe pozycje wydatkowe zawarte w programie Prawa i Sprawiedliwości.

Agencja podtrzymała prognozy wzrostu PKB Polski w latach 2019-20 na poziomie 4,4 proc. i 3,7 proc.

"Głównym motorem wzrostu będą prawdopodobnie czynniki krajowe. Konsumpcja prywatna będzie wspierana w przeważającej mierze przez dalsze przyrosty zatrudnienia, solidny wzrost płac oraz stymulację fiskalną. Konsekwencją solidnego wzrostu będą jednak niedobory siły roboczej, które jedynie częściowo będą ograniczone przez rosnące zatrudnienie i imigrację" - napisano w raporcie.

"Niższy wzrost w UE i Niemczech (...) w szczególności będzie obciążeniem dla popytu zewnętrznego. Kontrybucja handlu netto będzie mniej więcej neutralna dla wzrostu" - dodano.

W osobnym raporcie z 15 października, który został upubliczniony wcześniej, Moody's ocenił, że polityka gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości oraz kontynuacja obecnego kierunku zmian w systemie sądownictwa jest negatywna dla profilu kredytowego Polski.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's. Rating Polski wg Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. (PAP Biznes)

tus/ asa/

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 1 silvio_gesell

Moody idzie śladem S&P, chyba tylko Fitch sensowny?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne
USD/PLN 1,30% 4,1796
2020-04-01 12:33:00
EUR/PLN 0,48% 4,5714
2020-04-01 12:33:00
EUR/USD -0,84% 1,0938
2020-04-01 12:33:00
CHF/PLN 0,91% 4,3247
2020-04-01 12:33:00
Porównywarka kantorów internetowych

Kupuj walutę taniej >>

Chcę
Kupić
Sprzedać
Płacę

Wymień walutę taniej

Znajdź profil