Mocne i słabe strony faktoringu

Faktoring jest formą finansowania przedsiębiorstw na drodze wykupu wierzytelności. Zawiera się w nim cesja wierzytelności oraz pożyczka, wypłacana przez nabywającego wierzytelność w wyniku cesji.

Umowę zawiera dostawca towarów/usług (faktorant) i nabywca wierzytelności (faktor). Zawierana się ją na czas nieokreślony. Faktury wystawione przez przedsiębiorcę zostają przekazana w wyniku cesji faktorowi. Niespłacona zaliczka jest kompensowana wartością kazdej następnej faktury.

Faktorant otrzymuje zapłatę:

  • niezwłocznie po powstaniu wierzytelności i scedowaniu jej na faktora (jest to faktoring dyskontowy lub zaliczkowy) lub
  • w dniu wymagalności wierzytelności, po otrzymaniu zapłaty od dłużnika lub w innym terminie (faktoring wymagalnościowy).

Uczestnikiem transakcji jest odbiorca towarów/usług - dłużnik faktoringowy. Nie jest on stroną umowy, gdyż jej skutkiem prawnym jest zmiana wierzyciela (z faktoranta na faktora); dłużnik pozostaje ten sam.

Faktoring nie jest tylko formą finansowania. W jej skład wchodzi również obsługa wierzytelności, księgowanie płatności, wyjaśnienia, uzgadnianie sald, działania windykacyjne oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności odbiorców.

W związku z powyższym obsługa transakcji eksportowych jest trudniejsza od krajowych. Do trudności należy weryfikacja istniejących wierzytelności, monitowanie, dochodzenie zapłaty, windykacja na drodze prawnej. Zatem koszty obsługi faktoringu eksportowego są wyższe niż krajowego. Faktor  zanim zdecyduje się na cesję wierzytelności, musi być przekonany o wypłacalności dłużnika. Dlatego wymagane jest wypełnienie wniosku o przeprowadzenie badania odbiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorcy stosują także faktoring tajny (niejawny, cichy, niepełny). Jego tajność polega na tym, że dłużnik nie zostaje powiadomiony o fakcie zawarcia umowy faktoringu. Jest to zabezpieczenie dla wierzyciela przed rezygnacją dłużnika z jego usług, mogącego zniechęcić się obsługą firmy faktoringowej. Ten rodzaj faktoringu jest jednak mało popularny, gdyż nie różni się zbytnio od kredytu. Firmy nie proponują tego typu usług, ale praktyka ta jest zauważalna w oferowanych przez banki zwykłych umowach faktoringowych.

Zazwyczaj dostawcy stosują wobec odbiorców wydłużone terminy płatności (lub mają niepłacących w terminie kontrahentów), więc sami popadają w finansowe kłopoty. U odbiorców czekają faktury, a im brakuje pieniędzy na własną działalność. Skutkiem jest sięganie po kredyty, leasing czy fundusze strukturalne.

Biznesmeni chcący tylko odzyskać swoją wierzytelność powinni skorzystać z faktoringu, gdyż jest on korzystniejszym rozwiązaniem od kredytu. Należy się jednak liczyć z tym, że faktoring kosztuje i pociąga za sobą pewne ryzyko, gdy dłużnik ostatecznie nie zapłaci faktury, a firma faktoringowa nie przejmie na siebie ryzyka związanego z niewypłacalnością.

(na podst.: Rzeczpospolita)

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj