Ministerstwo Finansów chce zlikwidować "podatkową niepewność"

Ministerstwo Finansów pracuje nad uproszczeniami w przepisach, których kluczowe cele to: mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost bezpieczeństwa podatników, podał resort. Docelowo resort zamierza "zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych".

Ministerstwo Finansów chce zlikwidować "podatkową niepewnośc"
Ministerstwo Finansów chce zlikwidować "podatkową niepewnośc" (fot. Mateusz Szymański / Bankier.pl)

"Obejmując urząd ministra finansów, postawiłam sobie za cel taką ewolucję systemu podatkowego, by był on przejrzysty, prosty i przyjazny podatnikowi, co można nazwać filozofią 3xP. Dziś Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa pracują nad szeregiem propozycji regulacyjnych zgodnych z tym podejściem" - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

"Docelowo zamierzamy zlikwidować podatkową niepewność, bardziej dokuczliwą od obowiązków podatkowych - zapowiada minister finansów" - podano w materiale.

Pierwszy z czterech obszarów uproszczeń podatkowych został określony jako "mniej biurokratycznych obowiązków podatkowych". Obejmuje on zapowiadane już ułatwienie w przekazywaniu PIT do urzędu skarbowego (Twój e-PIT), rezygnację z deklaracji VAT od 2019 r. (możliwą dzięki otrzymywaniu danych z JPK_VAT) i zmniejszenie obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców.

Zmiany obejmą też m.in. odbiurokratyzowanie obowiązków sprawozdawczych w samorządach czy ujednolicenie formularzy w podatkach lokalnych. Inne planowane rozwiązanie to możliwość składania zbiorczej deklaracji dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych za cały miesiąc w miejsce wielu deklaracji składanych do tej pory od poszczególnych czynności (np. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność kupna-sprzedaży), podano w komunikacie.

W obszarze "niższe podatki dla biznesu i inwestycji" przewidziano obniżenie stawki podatku CIT do 9 proc. - będą nią objęte małe firmy, stanowiące grupę ok. 90 proc. wszystkich podatników podatku CIT.

"Proponujemy podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów" - czytamy dalej.

Resort planuje m.in. ulgę "Innovation Box" - miałaby ona polegać na preferencyjnym opodatkowaniu (np. obniżoną stawką podatkową) kwalifikowanego dochodu, wyodrębnionego z całości dochodu podatnika, uzyskiwanego ze składników własności intelektualnej chronionych przez m.in. patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego czy prawo autorskie.

Ministerstwo chce też wprowadzić rozwiązania pozwalające na jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

" Planujemy zwolnić z podatku od spadków i darowizn nabycie przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Zwolnienie dotyczy nabywców, którzy podejmą się kontynuowania prowadzenia firmy przez co najmniej 2 lata. Ma to zachęcać potencjalnych nabywców do podejmowania decyzji o kontynuacji prowadzenia działalności zmarłego przedsiębiorcy (dając im wymierną korzyść finansową). Z punktu widzenia gospodarki rozwiązanie to stwarza szansę zachowania istniejących miejsc prac" - napisano też w komunikacie.

Resort zamierzamy także podwyższyć próg "małego podatnika" w PIT i CIT do 2 mln euro rocznej wartości sprzedaży. Dzięki temu większa liczba przedsiębiorców skorzysta z bardziej korzystnych zasad amortyzacji, rozliczeń kwartalnych czy - w wypadku CIT - niższej stawki podatku.

W ramach obszaru "Prostsze, przyjaźniejsze przepisy" Ministerstwo Finansów pracuje nad uporządkowaniem obecnej sytuacji, która "powoduje kłopoty interpretacyjne oraz generuje absurdalne sytuacje związane z przyporządkowaniem poszczególnych towarów do właściwych stawek". Nowa matryca w żadnym razie nie ma celu fiskalnego, podkreślono.

Resort chce też, by pięcioletni termin, po którym dom czy mieszkanie może być sprzedane bez podatku, u spadkobiercy był liczony od momentu nabycia nieruchomości przez spadkodawcę (obecnie jest on liczony on od nabycia przez spadkobiercę). Koszty nabycia czy wytworzenia nieruchomości przez spadkodawcę będą również kosztem u spadkobiercy.

"Proponujemy wydłużenie do 3 lat okresu, w jakim ma nastąpić wydatkowanie na nabycie – również to ostateczne – własności innego mieszkania czy domu celem skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Obecnie termin ten wynosi 2 lata. Chcemy też rozszerzyć katalog wydatków na cele mieszkaniowe, aby znalazły się w nim także wydatki na przebudowę lub remont lokalu, które podatnik poniesie zanim stanie się jego właścicielem" - czytamy dalej.

Organizacje branżowe będą mogły składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnych w przypadku nowych przepisów podatkowych, zapowiedziano także.

Ostatni obszar to "Bezpieczny podatnik" - obejmuje on prace nad nową ordynacją podatkową, która ma zapewnić szerszą ochronę podatnika i zmieni w prawie relację na linii fiskus - podatnik. Resort chce także skrócić ze 150 do 120 dni termin ulgi, która umożliwia wierzycielowi zastosowanie przepisów dotyczących "ulgi na złe długi".

Ministerstwo Finansów chce też wprowadzić możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia, w tym pożyczki, w kosztach uzyskania przychodów firm.

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia, w tym pożyczki, w kosztach uzyskania przychodów firm - podał resort w komunikacie.

"Wprowadzimy możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki. Aby skorzystać z takiego rozwiązania musi dojść do faktycznego otrzymania pożyczki" - napisano w komunikacie.

MF zamierza też wprowadzić możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy, łączna kwota kosztów z tego tytułu będzie jednak limitowana.

ISBNews/ PAP Biznes/

Źródło: Bankier24

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 goralnizinny

Teraz bedzie "Podatkowy terroryzm"

! Odpowiedz
1 6 nostsherlock

To brzmi jak czysta hipokryzja. Może najpierw niech poprzestaną z falą kontroli skarbowych za byle drobnostkę, cofną nowy podatek na paliwo, zwiększą kwotę wolną od podatku bez tych ich nowych progów zależnych od dochodu, zlikwidują obowiązkową stawkę ZUS lub ją chociaż znacząco obniżą, zrezygnują z przetasowania w stawkach VAT, który zresztą powinni obniżyć i w końcu zmienią premiera na takiego, co nie działa na szkodę obywateli.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
20 28 karbinadel

To są jakieś jaja. Przez dwa lata rząd PiS wprowadził najwięcej dodatkowych obciążeń i biurokracji dla przedsiębiorców od czasu zmiany ustroju, a teraz łaskawcy chcą część z tego odwołać. Normalnie rabin i koza

! Odpowiedz
22 25 search

100 baniek podobno ma trafic z Publicznej kasy , za sgoda suwerena na nowy projekt Oligarchy z Torunia

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

    Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.