Miliard godzin pracy rocznie za darmo, czyli Polska na wolontariacie

W 2015 roku osoby w wieku powyżej 15 lat poświęciły pracy wolontariackiej około 1 mld godzin, co odpowiada wymiarowi czasu pracy 565 tys. pełnoetatowych pracowników - podaje GUS. Średnio w roku na osobę przypada 32 godziny pracy za darmo.

Według nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wolontariat indywidualny stanowił prawie 3/4 (73,0 proc.) całego czasu poświęconego na pracę społeczną w 2015 r. i odpowiadał 412,7 tys. pełnym etatom przeliczeniowym. Pozostałą część czasu przeznaczono na wolontariat w ramach organizacji lub instytucji (27,0 proc., czyli 152,6 tys. etatów przeliczeniowych).

(YAY Foto)

Gdyby wolontariat był pracą zawodową

Udział w wolontariacie to domena ludzi wykształconych i pracujących na stałe. Czym zajmujemy się w ramach pracy społecznej? - Około 1/5 czasu prac podejmowanych w ramach wolontariatu indywidualnego stanowiły czynności związane z remontami oraz naprawami sprzętów i ubrań (robotnicy i rzemieślnicy - 20,2 proc.). Następną, znaczną część stanowiły prace związane z opieką nad innymi osobami (pracownicy opieki osobistej i pokrewni – 17,6 proc.). Relatywnie wysoki udział miały też aktywności związane z udzielaniem porad prawnych, informowaniem, propagowaniem wiedzy (personel z dziedzin społecznych i prawa – 14,9 proc.). - czytamy w opracowaniu. 

W przypadku wolontariatu wykonywanego w ramach organizacji i instytucji czynności przypominały pracę zarobkową niż domową. Największy udział zaangażowanych osób odpowiadał kwalifikacjom personelu z dziedzin społecznych i prawa - 36,8 proc oraz personelu ds. biznesu, administracji, ekonomii i zarządzania - 13,3 proc. 

Wartość wolontariatu

Średnia wartość wolontariatu odpowiada kwocie 22 zł za godzinę pracy brutto. Biorąc pod uwagę koszty zatrudnienia za godzinę w rożnych sekcjach gospodarki, to była ona niższa niż średnie stawki w większości sekcji PKD. 

Wartość pracy zarobkowej w przeliczeniu na jedną osobę w wieku powyżej 15 lat wyniosła 2 227 zł. - Zauważalna jest wyższa niż przeciętna wartość wolontariatu wykonywanego w ramach jakiejś organizacji lub instytucji (2 456 zł na wolontariusza) niż w przypadku tego świadczonego indywidualnie (1 849 zł). Zróżnicowanie średniej wartości pracy na osobę ją wykonującą w odniesieniu do obu wymienionych rodzajów wolontariatu wynikało ze średniej liczby godzin na osobę (odpowiednio 106 godzin i 84 godziny w ciągu 2015 r.) - podają autorzy raportu. 

Wartość wolontariatu nie jest włączana do statystyk gospodarki narodowej, GUS pokazał jedynie szacunki w tym zakresie. 

(GUS)

Gdyby dodać wartość nieodpłatnej społecznej pracy do podstawowych kategorii makroekonomicznych, jak podają autorzy, stanowiłaby ona - 1,2 proc. rozszerzonego PKB Polski, 1,3 proc. - zagregowanej w skali kraju wartości dodanej brutto oraz 3,1 proc. kosztów związanych z zatrudnieniem ponoszonymi przez pracodawców w gospodarce narodowej.

Weronika Szkwarek

Źródło:
Tematy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 1 kc08

A taki Milmex z Sosnowca na przykład, od listopada 2013 nie płaci wynagrodzeń swoim pracownikom!!! Na pewno jest dużo więcej podobnych obozów pracy! Arbeit mach frei, panie prezesie?!

! Odpowiedz
4 27 rozwielitek

I nikt nie podaje ile stratny jest SP tytułem niezapłaconych podatków od pracy?
Ile to zostało by przelanych zł na konta ZUS i jak to wspomogło by tą zacną instytucje?

! Odpowiedz

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.