REKLAMA

Metaversum S.A.: Zawarcie umowy o strategicznym partnerstwie

2022-06-20 08:48
publikacja
2022-06-20 08:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-20
Skrócona nazwa emitenta
Metaversum S.A.
Temat
Zawarcie umowy o strategicznym partnerstwie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 8/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku, Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 roku Emitent zawarł umowę o strategicznym partnerstwie z Tech Robotics sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Tech Robotics”).

Na podstawie postanowień umowy, strony zamierzają współpracować przy tworzeniu innowacyjnych produktów dedykowanych dla dynamicznie rozwijającego się globalnego rynku militarnego. W szczególności przedmiotem współpracy stron będą rozwiązania w obszarze „Robotics on the Battelfield”, robotycznych platform trenigowych, dronowych i zwiadowczo-rozpoznawczych.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Emitent będzie odpowiedzialny za tworzenie oprogramowania na potrzeby tworzonych rozwiązań, a Tech Robotics za część inżyniersko-techniczną projektów.

Szczegółowe warunki współpracy, w odniesieniu do poszczególnych projektów, będą każdorazowo ustalane w szczegółowych umowach wykonawczych.

Tech Robotics to dynamicznie rozwijająca się polska spółka z sektora robotyki militarnej. Głównym kierunkiem działań spółki jest rozwój autonomicznych robotów dedykowanych do zaawansowanych szkoleń strzeleckich oraz dla współczesnego pola walki („Robotics on the Battelfield”). Spółka rozwija roboty w dwóch liniach, to jest na strzelnice kryte oraz na poligony. Odbiorcami robotów są polskie i zagraniczne służby mundurowe. Tech Robotics działa aktywnie nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych, uczestnicząc w targach, prezentacjach, oraz szkoleniach z udziałem jednostek specjalnych w Austrii, Francji oraz na Węgrzech. Spółka posiada przedstawicieli na rynku francuskim i węgierskim. Do dnia dzisiejszego Tech Robotics zdołała zrealizować już pierwsze wdrożenia poza Polską, to jest we Francji i na Węgrzech.

Tech Robotics posiada Natowski NCAGE CODE o numerze 9APJH

Szersze informacje na temat Tech Robotics dostępne są pod adresami:
https://www.facebook.com/TechRoboticsRTS
https://www.pb.pl/tech-robotics-szuka-miejsca-w-sektorze-obronnym-1147353?

Strategicznym celem stron przedmiotowej umowy jest przy tym maksymalne wykorzystanie zasobów stron, tak aby zarówno same strony, jak i akcjonariusze Emitenta oraz udziałowcy Tech Robotics, skorzystali na efektach planowanej współpracy.

Emitent informuje również, że umowa przewiduje objęcie przez Emitenta udziałów reprezentujących 10 proc. kapitału zakładowego Tech Robotics z możliwością zwiększenia w przyszłości zaangażowania kapitałowego Emitenta w Tech Robotics.

Emitent wskazuje, że umowa została zawarta w wyniku rozmów z potencjalnymi partnerami z rożnych obszarów branży militarnej. O fakcie prowadzenia tych rozmów Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-20 Radomir Woźniak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki