REKLAMA

Metaversum S.A.: Inwestycja w Tech Robotics sp z o.o.

2022-06-23 08:48
publikacja
2022-06-23 08:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
Metaversum S.A.
Temat
Inwestycja w Tech Robotics sp z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego ESPI nr 10/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku, Zarząd Metaversum S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 roku Emitent objął i opłacił 22 udziały w kapitale zakładowym Tech Robotics sp z o.o. z siedzibą w Warszawie („Tech Robotics”) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 22.500 zł za każdy poszczególny udział i łącznie 495.000 zł za 22 udziały. Po dokonaniu wpisu do rejestru objętych udziałów Emitent będzie posiadał udziały reprezentujące 8,21 proc. kapitału zakładowego Tech Robotics. Emitent zakłada przy tym możliwość zwiększenia w przyszłości zaangażowania kapitałowego Emitenta w Tech Robotics.

Tech Robotics to dynamicznie rozwijająca się polska spółka z sektora robotyki militarnej. Głównym kierunkiem działań spółki jest rozwój autonomicznych robotów dedykowanych do zaawansowanych szkoleń strzeleckich oraz dla współczesnego pola walki („Robotics on the Battelfield”). Spółka rozwija roboty w dwóch liniach, to jest na strzelnice kryte oraz na poligony. Odbiorcami robotów są polskie i zagraniczne służby mundurowe. Tech Robotics działa aktywnie nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych, uczestnicząc w targach, prezentacjach, oraz szkoleniach z udziałem jednostek specjalnych w Austrii, Francji oraz na Węgrzech. Spółka posiada przedstawicieli na rynku francuskim i węgierskim. Do dnia dzisiejszego Tech Robotics zdołała zrealizować już pierwsze wdrożenia poza Polską, to jest we Francji i na Węgrzech.

Tech Robotics posiada Natowski NCAGE CODE o numerze 9APJH.

Szersze informacje na temat Tech Robotics dostępne są pod adresami:
https://www.facebook.com/TechRoboticsRTS
https://www.pb.pl/tech-robotics-szuka-miejsca-w-sektorze-obronnym-1147353?

Zarząd Emitenta przypomina również, że Emitent jest stroną umowy z Tech Robotics, na podstawie której, strony zamierzają współpracować przy tworzeniu innowacyjnych produktów dedykowanych dla dynamicznie rozwijającego się globalnego rynku militarnego. W szczególności przedmiotem współpracy stron będą rozwiązania w obszarze „Robotics on the Battelfield”, robotycznych platform trenigowych, dronowych i zwiadowczo-rozpoznawczych. Zgodnie z postanowieniami umowy, Emitent będzie odpowiedzialny za tworzenie oprogramowania na potrzeby tworzonych rozwiązań, a Tech Robotics za część inżyniersko-techniczną projektów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Radomir Woźniak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki