Urząd skarbowy nakazał Mennicy zapłatę 17 mln zł podatku za 2013 rok

Mennica Polska otrzymała decyzję Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o zobowiązaniu podatkowym za 2013 rok w wysokości 17,05 mln zł plus odsetki za zwłokę od zobowiązania - poinformowała spółka w komunikacie.

(fot. Marek Wiśniewski / FORUM)
"(...) w wydanej Decyzji Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie określił zobowiązanie podatkowe emitenta w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2013 w wysokości 17.047.092,00 zł. W złożonym zeznaniu podatkowym CIT-8 za 2013 rok spółka wykazała należny podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 10.939.653,00 zł. Zgodnie z art. 53 ustawy Ordynacja podatkowa emitent zobowiązany jest ponadto do naliczenia i zapłaty odsetek za zwłokę od zobowiązania. Kwota odsetek naliczona na dzień 11 października 2019 roku wynosi 2.767.925,00 zł" - napisano w komunikacie.

Mennica podała, że planuje odwołać się od tej decyzji.

"Emitent nie zgadza się z ustaleniami stanu faktycznego, jak i oceną prawną dokonaną przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w wydanej decyzji. W ocenie emitenta oraz doradców prawnych i podatkowych spółki, emitent w sposób prawidłowy i rzetelny prowadzi wszelkie rozliczenia w podatku CIT, w tym w szczególności za okres będący przedmiotem Decyzji" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że nie widzi podstaw do ujęcia tego zobowiązania podatkowego w księgach finansowych.

seb/ gor/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 39 cowabunga

I znowu sztabki w mennicy będą droższe... Już jest 200zł róznicy na kazdej złotej uncji pomiędzy www.mennica.com.pl a niemieckim www.coininvest.com i to wliczając dostawę kurierem do domu..

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy, gdy realizowano transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające obciążeniu podatkiem od towarów i usług (VAT).

  Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.