REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

Medicofarma Biotech S.A.: Złożenie wniosków patentowych w zakresie opracowania technologii wykorzystującej RNA w terapii celowanej glejaka, raka piersi, raka jajnika oraz raka trzustki

2022-05-17 18:25
publikacja
2022-05-17 18:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-17
Skrócona nazwa emitenta
Medicofarma Biotech S.A.
Temat
Złożenie wniosków patentowych w zakresie opracowania technologii wykorzystującej RNA w terapii celowanej glejaka, raka piersi, raka jajnika oraz raka trzustki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”, „Medicofarma Biotech”) informuje, że w dniu 17.05.2022 Emitent złożył do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej dwa wnioski patentowe w zakresie opracowania technologii wykorzystującej RNA w terapii lub zapobieganiu rozwoju nowotworu, szczególnie w terapii glejaka, potrójnie negatywnego raka piersi, raka jajnika i raka trzustki.

Opisana w przedmiotowych wnioskach technologia dotyczy kompozycji farmaceutycznych do zastosowania w terapii lub zapobieganiu rozwoju nowotworu, opartych o obniżenie poziomu kluczowego dla jego rozwoju białka. Wyniki prac zespołu B+R Medicofarma Biotech w Poznaniu wskazują, że blokowanie działania tego białka w oparciu o technologię RNA potencjalnie może być ścieżką terapeutyczną w leczeniu wybranych nowotworów złośliwych. Spółka realizować będzie dalszą wnikliwą eksplorację naukową i kliniczną dotyczącą wykorzystania technologii objętej wnioskiem. W najbliższym czasie Spółka zamierza przejść do wykorzystania modeli zwierzęcych w fazie badań przedklinicznych.

Emitent wskazuje, że złożenie wniosku o udzielenie ochrony patentowej nie jest równoznaczne z uzyskaniem ochrony patentowej, a możliwość ewentualnego zastosowania tej technologii w terapii przeciwnowotworowej uzależniona jest od wyników badań przedklinicznych in vivo na zwierzętach oraz kolejno badań klinicznych na pacjentach.

Zarząd Emitenta uznał, że złożenie opisanych wniosków patentowych stanowi informację poufną, gdyż w przypadku podmiotu działającego w sektorze biotechnologii jednym z elementów, które mogą być brane pod uwagę przez inwestorów przy decyzjach dotyczących instrumentów finansowych Emitenta jest skuteczne zabezpieczenie przez Spółkę jej własności intelektualnej i przemysłowej, która wpływa na jej wartość.

W ocenie Zarządu Spółki, zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz szerokiego zakresu posiadanej ochrony patentowej (zarówno w formie przyznanych patentów, jak i dokonanych zgłoszeń patentowych) stanowić może istotną przewagę konkurencyjną Emitenta i może przyczynić się do zapewnienia Medicofarma Biotech S.A. odpowiedniej pozycji negocjacyjnej w przypadku negocjacji umów komercyjnych. Z przyczyn wyżej opisanych informacja dotycząca złożenia wskazanego wniosku patentowego w opinii Zarządu Emitenta spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-17 Cezary Kilczewski Prezes Zarządu Cezary Kilczewski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki