REKLAMA

Mabion chce wyemitować do 10,5 mln akcji serii V; zakłada pozyskanie ok. 100-200 mln zł

2021-02-22 18:22, akt.2021-02-22 18:59
publikacja
2021-02-22 18:22
aktualizacja
2021-02-22 18:59
Mabion

Akcjonariusze Mabionu zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 10,5 mln akcji serii V bez prawa poboru - wynika z projektów uchwał NWZ zwołanego na 22 marca. Mabion zakłada pozyskanie z emisji środków finansowych na poziomie około 100-200 mln zł.

W uzasadnieniu uchwały podano, że ostateczna cena emisyjna akcji serii V zostanie ustalona przez zarząd przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu w ramach oferty publicznej, a także z uwzględnieniem wszystkich okoliczności mających wpływ na jej ustalenie.

"Zarząd spółki zamierza uzyskać możliwie najwyższą cenę emisyjną za oferowane akcji serii V przy optymalnej wielkości emisji, przy czym z planowanej emisji akcji serii V zakłada się pozyskanie środków finansowych na poziomie około 100-200 mln złotych, przy czym ostateczna ich wartość uzależniona będzie od wielkości środków finansowych pozyskanych z emisji akcji serii U. Jednocześnie liczba emitowanych akcji może zależeć od ewentualnego udziału potencjalnego inwestora strategicznego spółki w związku z prowadzonym procesem pozyskania inwestora strategicznego" - napisano.

Pod koniec stycznia Mabion informował, że w ramach nowej, długoterminowej strategii finansowania działalności, planuje pozyskać inwestora strategicznego i przeprowadzić dwie emisje akcji. Nowa strategia obejmuje całościowe potrzeby kapitałowe Mabionu w celu ukończenia procesu rejestracji leku MabionCD20 w EMA i rozpoczęcia jego sprzedaży, co pozwoli na generowanie operacyjnych przepływów pieniężnych.

Spółka podawała, że w pierwszym kwartale chce przeprowadzić ofertę akcji w trybie tzw. przyspieszonej budowy książki popytu, skierowanej do wskazanych przez zarząd uprawnionych inwestorów będących akcjonariuszami spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi lub nabywają akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 euro. NWZ Mabionu zdecyduje 23 lutego o emisji do 2.430.554 akcji serii U, która ma zostać przeprowadzona w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu.

Z poniedziałkowego komunikatu prasowego Mabionu wynika, że środki z emisji serii V przeznaczone zostaną m.in. na badanie kliniczne pomostowe leku MabionCD20 oraz kontynuację badań analitycznych, które mają dostarczyć danych niezbędnych do złożenia wniosku do Europejskiej Agencji Leków o rejestrację leku MabionCD20 w skali komercyjnej.

"Ponadto chcemy doposażyć linie produkcyjne w naszym obecnym zakładzie wytwórczym oraz sfinansować nakłady na procesy kontroli jakości i utrzymania produkcji. W kalkulacjach uwzględniliśmy również bieżące koszty funkcjonowania spółki, w tym przede wszystkim działów R&D, co oprócz realizacji naszego kluczowego leku MabionCD20, pozwoli nam na utrzymanie gotowości i potencjału do podejmowania przez spółkę kolejnych projektów z obszaru rozwoju i produkcji leków biologicznych. Mam tu na myśli rozwój projektów stanowiących odpowiedź na pandemię COVID-19, w tym między innymi projekty w obszarze rozwoju szczepionek" – powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Mabionu dr Dirk Kreder.

Spółka nie wyklucza możliwości zaoferowania części lub całości akcji serii V nowemu potencjalnemu inwestorowi strategicznemu.

W poniedziałek na zamknięciu sesji za akcję spółki płacono na GPW 27,40 zł.

doa/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki