MZ doprecyzuje wymagania sanitarnohigieniczne m.in. dla fryzjerów, kosmetyczek i tatuażystów

Ministerstwo Zdrowia zamierza doprecyzować wymagania sanitarnohigieniczne dla usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, by ograniczyć ryzyko szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych. Projekt w tej sprawie trafił we wtorek do konsultacji.

(fot. Ministerstwo Zdrowia / Flickr)

W ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia wskazano, że z zabiegami mogącymi przebiegać z naruszeniem ciągłości tkanek, którym może towarzyszyć naruszenie bariery skóry, oraz z kontaktem uszkodzonej skóry lub śluzówek ze skażoną krwią lub wydzielinami i wydalinami człowieka, np. surowicą czy śliną, związane jest zagrożenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Dotyczy to w szczególności zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C, zakażeń wirusem HIV, a także zakażenia grzybicą czy wszawicą.

W projektowanym rozporządzeniu doprecyzowano m.in. minimalne standardy sanitarnohigieniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty usługowe pielęgnacji i zdobienia ciała; warunki świadczenia usług oraz sposoby postępowania mającego na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym.

W aktualnym stanie prawnym w odniesieniu do sektora usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej obowiązują przepisy ogólne ustawy o chorobach zakaźnych. W myśl tej ustawy osoby inne niż udzielające świadczeń zdrowotnych, podejmujące czynności, w których trakcie dochodzi lub może dojść do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, są obowiązane do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi. Wspomniane procedury powinny regulować sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w których trakcie dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, zasady stosowania sprzętu poddawanego sterylizacji oraz sposoby przeprowadzania dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz dekontaminacji pomieszczeń i urządzeń.

MZ podnosi, że projektowane rozporządzenie pozwoli na wprowadzenie przepisów dookreślających i uszczegóławiających istniejące ogólne regulacje prawne wyznaczające niezbędne standardy sanitarnohigieniczne świadczenia usług pielęgnacji i zdobienia ciała, ograniczające szerzenie się chorób, w tym zakaźnych, spowodowanych wirusami HCV, HBV czy HIV. Resort akcentuje, że przyjęte rozwiązania będą również skuteczne w odniesieniu do obniżenia ryzyka zakażenia grzybicą i wszawicą, mogącego wystąpić przy świadczeniu usług w zakresie pielęgnacji i upiększania ciała, przy braku odpowiedniego poziomu czystości miejsca, sprzętu, wyrobów, materiałów i narzędzi przeznaczonych do zabiegów.

Ministerstwo podnosi, że wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw C) stanowi poważny i narastający problem epidemiologiczny, co wymaga pilnych działań profilaktycznych. Wirus HCV znajduje się we krwi i innych tkankach osoby zakażonej i zakaża bardzo łatwo. Do zakażenia dochodzi przez kontakt z zakażoną krwią w przypadku przerwania ciągłości tkanek, np. nakłucia, rozcięcia skóry lub błony śluzowej lub kontakt z przedmiotami, które zostały zanieczyszczone zakażoną krwią.

Według Światowej Organizacji Zdrowia globalnie zakażonych wirusem HCV jest około 130-150 mln osób, co odpowiada 2-3 proc. populacji (ponad pięć razy więcej niż osób zakażonych wirusem HIV). W 28 krajach Unii Europejskiej w okresie 2006-2014 r. zanotowano wzrost liczby rejestrowanych zachorowań na wzw C o około 29 proc. w stosunku do lat ubiegłych, przy czym najintensywniej po 2010 r. Według danych nadzoru epidemiologicznego co roku rejestruje się w Polsce 2-3 tys. nowych zachorowań wzw C, w tym 95 proc. zdiagnozowanych przypadków to postaci przewlekłe. Ostra postać choroby występuje u 5-10 proc. osób zakażonych. Aż u 50-75 proc. osób zakażonych pojawiają się przewlekłe następstwa choroby, w tym m.in. przewlekłe zapalenie wątroby, marskość, pierwotny rak wątroby.

Do zakażenia HCV może dojść m.in.

 • w trakcie zabiegów kosmetycznych wykonywanych z użyciem niesterylnych ostrych narzędzi,
 • zabiegów medycyny estetycznej takich, jak nakłucia kosmetyczne, piercing, tatuaż itp.;
 • przy kontakcie z krwią – zawodowo bądź przypadkowo, np. podczas wypadku, w sportach kontaktowych (np. boks, judo)
 • podczas wspólnego używania przyborów kosmetyczno-higienicznych (np. maszynki do golenia).

Wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HBV (Hepatitis B Virus). Tym, co najmocniej odróżnia wzw C od wzw B, jest brak szczepień przeciw pierwszej z tych chorób.

MZ przypomina, że do zakażenia człowieka wirusem HBV może dojść nie tylko podczas kontaktu z zakażoną krwią, kontaktu z wydzielinami człowieka (ślina, śluz, sperma), kontaktów seksualnych, porodu dzieci przez zakażone wcześniej matki, ale także podczas kontaktu z zakażonymi, niejałowymi narzędziami i sprzętem używanymi podczas zabiegów medycznych, jak również tych stosowanych do zabiegów fryzjerskich, kosmetycznych czy tatuażu.

Z informacji Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wynika, że na świecie żyje 257 mln osób z przewlekłym zakażeniem HBV, a w Polsce liczba osób przewlekle zakażonych HBV jest szacowana na około 350 tys. Ponad połowa osób zakażonych przewlekle tym wirusem jeszcze nie wie o swojej chorobie. Z danych Instytutu wynika, że szacunkowa liczba zachorowań w przypadku wzw B wyniosła: w 2018 r. – 3195 (dane wstępne), w 2017 r. – 3363, w 2016 r. – 3806, w 2015 r. – 3518, w 2014 r. – 2763, w 2013 r. – 1541, w 2012 r. – 1583, w 2011 r. – 1613, a w 2010 r. – 1671.

Kolejnym zakażeniem, do którego może dojść podczas zabiegów z przerwaniem ciągłości tkanki ludzkiej jest zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV). Wirus HIV powoduje stopniowe niszczenie układu immunologicznego (odpornościowego) osoby zakażonej aż do rozwinięcia się zespołu różnych infekcji i rodzajów nowotworów, który nazywamy AIDS. Zakażenie wirusem HIV jest od 35 lat problemem i wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Wirus HIV ma większą wrażliwość na czynniki środowiska i środki chemiczne niż wirus HBV. HIV jest wirusem, który do życia potrzebuje organizmu człowieka. Poza organizmem szybko ginie. Niszczą go wszelkie środki dezynfekcyjne, także woda z mydłem. Ginie w wyższych temperaturach (powyżej 56 stopni C po kilku minutach, w 100 stopni C – natychmiast).

Z informacji Krajowego Centrum ds. AIDS, opublikowanych 1 grudnia 2017 r., wynika, że od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 maja 2017 r. w Polsce stwierdzono zakażenie HIV u 22164 osób, zanotowano 3514 zachorowań na AIDS, a 1375 chorych zmarło. Na świecie każdego dnia zakaża się około 6 tys. osób, a około 4,5 tys. osób umiera z przyczyn związanych z HIV/AIDS. 

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników.

  Termin zapłaty raty podatku leśnego przez osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  Termin zapłaty miesięcznej kwoty podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

  Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.