REKLAMA

MYCODERN S.A.: Rozpoczęcie negocjacji w zakresie inwestycji w Spółkę

2023-09-24 20:12
publikacja
2023-09-24 20:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-24
Skrócona nazwa emitenta
MYCODERN S.A.
Temat
Rozpoczęcie negocjacji w zakresie inwestycji w Spółkę
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mycodern SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym przystąpił do rozmów z Inwestorem w zakresie jego inwestycji w Spółkę. Decyzje co do formy, rodzaju oraz kwoty inwestycji, będą uzgodnione przez strony w drodze prowadzonych rozmów (na obecnym etapie żadne kwoty ani wiążące terminy inwestycji przez Inwestora w Spółkę nie zostały określone).

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że jakiekolwiek decyzje w zakresie realizacji przez Inwestora inwestycji w Spółkę, bądź też przez inne podmioty wykazujące również zainteresowanie inwestycją w Spółkę, będą uzależnione od otrzymanych wiążących ofert (obecnie żadna wiążąca oferta nie została złożona, ani też inne wiążące rozmowy nie zostały rozpoczęte). Jakiekolwiek ewentualne decyzje, Zarząd będzie podejmował kierując się potrzebami Spółki i tworzonej przez nią Grupy Kapitałowej oraz możliwościami jej rozwoju, wybierając wariant najkorzystniejszy dla Spółki i jej akcjonariuszy.

Zarząd uznał powyższą informację za istotną ze względu na fakt, że realizacja inwestycji w Spółkę, może mieć wpływ na jej wyniki finansowe w konsekwencji rozwoju działalności. O podjęciu jakichkolwiek decyzji, Zarząd będzie informował w trybie przewidzianym właściwymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-24 Bartosz Groth Prezes Zarządu Bartosz Groth
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki