REKLAMA
PIT 2023

MYCODERN S.A.: Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru

2023-10-23 21:09
publikacja
2023-10-23 21:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MCD_dokument_ofertowy_seria_E.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
MCD_formularz_zapisu_akcje_seria_E.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-10-23
Skrócona nazwa emitenta
MYCODERN S.A.
Temat
Publikacja ogłoszenia o ofercie objęcia akcji serii E przez akcjonariuszy posiadających prawa poboru
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mycodern S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 22/2023 z dnia 11.10.2023 roku w zakresie podjętej przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) w ramach kapitału docelowego, w dniu dzisiejszym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zostało opublikowane ogłoszenie dotyczące warunków oferty nabycia akcji serii E przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz realizacji
prawa poboru. Szczegółowa informacja dotycząca warunków oraz procedury nabycia akcji serii E oraz wymagane dokumenty, zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.mycodern.com.

Jednocześnie zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje wzór formularza zapisu na akcje serii E oraz dokument informacyjny, który został sporządzony celem dochowania wymagań przewidzianych w art. 37a. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Celem wyjaśnienia procedury subskrypcji, zarząd Emitenta informuje, iż za każdą 1 akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje 1 jednostkowe prawo poboru, przy czym 10 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii E. W przypadku, gdy liczba akcji serii E, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu praw poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Formularz zapisu, którego wzór został załączony do niniejszego raportu, posiada trzy pozycje w których odnoszące się do liczby akcji, które chciałby objąć inwestor.

W pozycji dotyczącej zapisu na podstawie posiadanych praw poboru (Zapis Podstawowy), zgodnie z proporcją praw poboru do akcji nowej emisji, można wpisać i objąć nie więcej niż 1/10 liczby akcji posiadanych w dniu prawa poboru.

W pozycji dotyczącej Zapisu Dodatkowego (również na podstawie praw poboru) można wpisać dowolną liczbę akcji, nie większą jednak niż liczba wszystkich akcji oferowanych w ramach tej emisji, tj. nie więcej niż 6.385.317 akcji.

Ponadto na formularzu znajduje się pozycja pt. "Zaproszenie Zarządu do objęcia Akcji Serii E" która oznacza, że nawet osoby nieposiadające akcji Emitenta w dniu prawa poboru będą mogły zadeklarować chęć objęcia akcji, które nie zostaną przydzielone akcjonariuszom w ramach zapisów wynikających z posiadanych praw poboru. Dla pewności wszystkim inwestorom zainteresowanym objęciem akcji w ramach zaproszenia Zarządu zaleca się wysłanie wiadomości z wypełnionym formularzem zapisu na adres: contact@mycodern.com.

Jeżeli posiadacz praw poboru będzie chciał objąć akcje nowej emisji w ramach zapisów Podstawowego i Dodatkowego, będzie musiał wypełnić i złożyć formularz zapisu za pośrednictwem domu albo biura maklerskiego prowadzącego rachunek, na którym zostały on zapisane i zadeklarować liczbę akcji jaką chciałby objąć, a następnie niezwłocznie opłacić wszystkie te akcje, robiąc przelew na swój rachunek maklerski.

Termin wykonania prawa poboru to 13.11.2023 roku, a więc najpóźniej dzień roboczy wcześniej dom maklerski albo biuro maklerskie musi zaksięgować wpłatę ceny objęcia akcji.

W przypadku sumy zapisów przekraczających dostępną liczbę akcji, zostanie dokonana redukcja proporcjonalnie do deklaracji zawartych we wszystkich złożonych i opłaconych formularzach zapisu, a środki z rachunku inwestycyjnego przekazane przez dom maklerski albo biuro maklerskie akcjonariusza tytułem objęcia akcji do KDPW, zostanie zwrócona na jego rachunek maklerski.
Załączniki
Plik Opis
MCD_dokument_ofertowy_seria_E.pdfMCD_dokument_ofertowy_seria_E.pdf Dokument Ofertowy - seria E
MCD_formularz_zapisu_akcje_seria_E.pdfMCD_formularz_zapisu_akcje_seria_E.pdf Formularz zapisu - seria E

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-23 Bartosz Groth Prezes Zarządu Bartosz Groth
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki