REKLAMA
NA ŻYWO

MTENERGIA: Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

2023-03-21 21:35
publikacja
2023-03-21 21:35
Zarząd Minutor Energia SA z siedzibą w Mysłowicach (dalej: Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 2/2023 z dn. 27 stycznia 2023 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r. informuje o zmianie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. z 21 marca 2023 r. na 31 maja 2023 r.

Zarząd wskazuje, iż w związku z przesunięciem terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. na termin wykraczający poza okres 80 dni od zakończenia 2022 roku obrotowego, 22 marca 2023 r. Spółka przekaże skonsolidowany raport za IV kwartał 2022 r. zamieszczając w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacje, o których mowa w §5 ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w odniesieniu do Spółki.

Jednocześnie Zarząd informuje o naruszeniu obowiązków informacyjnych:
- o którym mowa w §6 ust. 9 i 10 w zw. z §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. niedochowania terminu 45 dni od zakończenia kwartału na przekazanie raportów jednostkowego i skonsolidowanego za IV kwartał 2022 r.
- o którym mowa w §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, tj. niedochowanie terminu na opublikowanie zmiany terminów publikowania raportów rocznych za 2022 r. jednostkowego i skonsolidowanego oraz raportu skonsolidowanego za IV kwartał 2022 r. co najmniej na dwa dni poprzedzające zakładany w raporcie 2/2023 z dn. 27 stycznia 2023 r. harmonogram publikowania raportów okresowych.

Niniejsze naruszenia nie miały charakteru celowego i wynikały z pierwotnego zamiaru opublikowania raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. w terminie do 80 dni od zakończenia 2022 roku obrotowego. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż przesunięcie terminu publikacji raportów rocznych jednostkowego i skonsolidowanego za 2022 r. związane jest koniecznością wyboru nowej firmy audytorskiej w związku z art. 66 ust. 7 Ustawy o rachunkowości, w zakresie opisanym w pierwszych słowach tego punktu (brak kontynuacji działalności gospodarczej biegłego rewidenta przez spadkobierców).

Podstawa prawna:
- § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect";
- pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect" (zmienionej Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect").
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Ranking kont firmowych z rachunkiem walutowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki