MPiT: ulgi dla producentów gier mają mieć szerszy charakter

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chce, aby projektowane ulgi dla producentów gier miały szerszy charakter niż tylko kulturowy - napisał resort w opinii do projektu.

Ministerstwo kultury skierowało w październiku do konsultacji projekt ustawy wprowadzających ulgę w CIT dla producentów gier kulturowych. Konstrukcja ulgi zakłada możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym CIT/PIT 100 proc. ustawowo określonych kosztów kwalifikowanych, co przełoży się na realną korzyść dla podatnika w wysokości 19 proc. kosztów kwalifikowanych.

Dopuszczalność objęcia ulgą danego projektu rozpatrywana będzie indywidualnie w oparciu o tzw. test kulturowy, którego celem jest weryfikacja, czy dana gra może być uznana za grę o charakterze kulturowym. Wykorzystywane w teście kulturowym, precyzyjnie zdefiniowane kryteria odnosiły się będą m.in. do następujących elementów: miejsce akcji, główni bohaterowie, obecność elementów dziedzictwa kulturowego lub historycznego, bazowanie na narracji i dialogach, wykorzystanie oryginalnego IP, wykorzystanie elementów innowacyjnych, produkcja większości elementów gry na terytorium RP oraz zatrudnienie przy produkcji obywateli lub rezydentów EOG.

"Inną niezwykle ważną kwestią, która będzie miała wpływ na rynek gier wideo, jest ograniczenie wsparcia wyłącznie do producentów tzw. kulturowych gier wideo. Tego typu gry muszą spełniać łącznie cztery przesłanki: wykorzystywać polski lub europejski dorobek kulturowy, posiadać kulturotwórczy lub innowacyjny charakter, spełniać test kwalifikacyjny potwierdzony certyfikatem tymczasowym albo certyfikatem ostatecznym oraz zostać przeznaczonymi do komercyjnej dystrybucji" - pisze MPiT.

Zdaniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii wymóg korzystania z polskiego lub europejskiego dorobku kulturowego nie jest niezbędny.

"Wystarczy, że gra musi posiadać kulturotwórczy lub innowacyjny charakter. Należy bowiem wskazać, że część gier odnosi sukces ze względu na swoją mechanikę, a nie prezentowane treści kulturowe — takie gry jak np. popularny Tetris czy polski Superhot nie miałyby szansy na dofinansowanie produkcji na gruncie projektowanej regulacji" - napisano.

MPiT pisze, że część odbiorców niektórych rodzajów gier wideo, takich jak gry logiczne, wyścigowe, sportowe lub zręcznościowe, nie oczekuje nagromadzenia nawiązań do polskiego lub europejskiego dorobku kulturowego, lecz abstrakcyjnych (oderwanych od treści kulturowych) wyzwań do pokonania.

"Projekt może stymulować do rozbudowywania na siłę produkowanych gier o elementy fabuły, które nie są oczekiwane przez konsumentów, a zatem może wręcz niekiedy zmniejszyć ich szanse na osiągnięcie sukcesu. Wydaje się, że sam wymóg kulturotwórczego lub innowacyjnego charakteru powinien zapewnić odpowiedni poziom artystyczny dotowanych produkcji. Nie można również pominąć, że z konstrukcji projektowanej ustawy wynika, że wsparcie otrzymają producenci prowadzący działalność na terenie RP w sposób ciągły — ulgi nie będą wykorzystywane do promowania obcych kulturowo dla Polaków treści, mają natomiast zapewnić konkurencyjność polskiego rynku gier wideo" - napisano. (PPA Biznes)

map/ ana/

Źródło: PAP Biznes
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium przedsiębiorcy

Brak wydarzeń

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.