REKLAMA

MPL VERBUM: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w związku z dematerializacją

2020-11-30 09:57
publikacja
2020-11-30 09:57
MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-626) przy ul. Szelągowskiej 45A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372990, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7781226405, REGON: 630922602, kapitał zakładowy w wys. 244 444,40 zł wpłacony w całości, w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki posiadających akcje imienne do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Szelągowska 45A, 61-626 Poznań w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 17.00.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki.

Niniejsze Wezwanie stanowi trzecie Wezwanie spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki