REKLAMA

MPAY S.A.: mPay S.A. podpisał aneks do warunkowej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

2021-09-29 20:39
publikacja
2021-09-29 20:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-29
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
mPay S.A. podpisał aneks do warunkowej umowy sprzedaży akcji Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („mPay”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że spółka zawarła z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie („BPS”) aneks do warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji („Aneks”) Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („DM BPS”).

Aneks zmienia terminy określone w warunkowej zobowiązującej umowie sprzedaży akcji zawartej
29 stycznia 2021 r., opublikowanej raportem bieżącym ESPI 3/2021 („Umowa”) w następujący sposób:
a. w przypadku, gdy wszystkie warunki zawieszające określone w Umowie nie ziszczą się w terminie do dnia 31 października 2021 r., każdej ze stron Umowy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.;
b. w przypadku, gdy pomimo spełnienia się wszystkich warunków zawieszających mPay nie zawrze w dniu zamknięcia umowy przenoszącej własność akcji lub nie dokona płatności ceny zgodnie Umową, BPS może od Umowy odstąpić w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.;
c. dzień zamknięcia transakcji wyznaczony przez mPay będzie przypadał w terminie nie krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 20 dni od daty otrzymania przez mPay informacji o braku sprzeciwu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego nabycia akcji DM BPS. Jeżeli mPay pomimo spełnienia się warunków zawieszających określonych w Umowie, nie poinformuje BPS o wyznaczeniu dnia zamknięcia transakcji do dnia 14 listopada 2021 r. – w takim przypadku uprawnionym do wyznaczenia dnia zamknięcia transakcji będzie BPS.

Dodatkowo Aneks doprecyzowuje, że w przypadku dokapitalizowania DM BPS przez BPS przed dniem zamknięcia transakcji, cena sprzedaży zostanie podwyższona o kwotę dokapitalizowania, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby kwota dokapitalizowania była wyższa niż 3.000.000 złotych mPay będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-29 Andrzej Basiak Prezes Zarządu
2021-09-29 Daniel Ścigała Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki