REKLAMA

MPAY S.A.: Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

2022-04-22 21:01
publikacja
2022-04-22 21:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Solution_One_Zawiadomienie_o_zakupie_akcji_21.04.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-22
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą "mPay" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. Spółka otrzymała drogą elektroniczną zawiadomienie od spółki Stichting Legal Owner Solution One z siedzibą w Amsterdamie oraz Mobilia Asset Management B.V. z siedzibą w Amsterdamie działających łącznie w imieniu funduszu Solution One utworzonego i działającego zgodnie z prawem holenderskim, jako właściciel prawny aktywów i pasywów oraz zarządzający _"Solution One"_ w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 w zw. z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, w przedmiocie zmiany dotychczas posiadanego udziału porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zmiana dotyczy porozumienia zawartego w dniu 15 czerwca 2021 r. pomiędzy akcjonariuszami Spółki - Grupa "LEW" S.A. z siedzibą w Częstochowie, "US.EN.EKO" sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Panią Barbarą Basiak, Panem Andrzejem Basiakiem oraz Solution One w zakresie rozporządzania oraz nabywania bezpośrednio lub pośrednio akcji spółki publicznej przez powyżej wskazane podmioty, zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Spółki, a także prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, zgodnie z raportem bieżącym Spółki nr 34/2021.

Treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Solution One_Zawiadomienie o zakupie akcji_21.04.2022.pdfSolution One_Zawiadomienie o zakupie akcji_21.04.2022.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-22 Andrzej Basiak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki