REKLAMA

MPAY S.A.: Zawarcie umowy pomiędzy mPay S.A., a Gdańsk Transport Company S.A. oraz Intertoll Polska sp. z o.o.

2021-09-20 20:09
publikacja
2021-09-20 20:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-20
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Zawarcie umowy pomiędzy mPay S.A., a Gdańsk Transport Company S.A. oraz Intertoll Polska sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „MPAY” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 20 września 2021 r. do Spółki wpłynęła datowana na dzień 17 września 2021 r. umowa Spółki zawarta ze spółką Gdańsk Transport Company Spółka Akcyjna z siedziba w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, REGON: 191049080, NIP: 5831092438, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018489 („Koncesjonariusz”) oraz ze spółką Intertoll Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pelplin, adres: Ropuchy 7a, 83-130 Pelplin, REGON: 220051375, NIP: 5851416737, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233369 („Operator”) („Umowa”) stanowiąca, że:
1. na zasadach określonych w Umowie Koncesjonariusz zobowiązuje się do umożliwienia klientom Spółki, po uprzedniej rejestracji klientów w aplikacji mPay, przejazdu na określonym odcinku Autostrady A1 i pobranie przez Spółkę opłaty od klienta za ten przejazd przy pomocy aplikacji mPay;
2. w celu zabezpieczenia należności Koncesjonariusza, Spółka ma przedstawić stosowaną gwarancję bankową, a także utrzymać jej obowiązywanie przez cały okres obowiązywania Umowy;
3. Umowa obowiązuje do dnia, w którym zostanie rozwiązana lub wypowiedziana. Postanowienia Umowy wdrażane będą w życie w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-20 Andrzej Basiak Prezes Zarządu
2021-09-20 Daniel Ścigała Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Zyskaj nawet 250 zł z Kontem 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki