REKLAMA

MPAY S.A.: Rozstrzygnięcie przetargu na pobieranie opłat za postój w SPPN w Warszawie

2022-07-26 18:56
publikacja
2022-07-26 18:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-26
Skrócona nazwa emitenta
MPAY S.A.
Temat
Rozstrzygnięcie przetargu na pobieranie opłat za postój w SPPN w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jasna 1 lok. 421, 00-013 Warszawa, REGON: 015506707, NIP: 5213258216, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172708 („Spółka”, „mPay”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 15/2022 z dnia 24 maja 2022 r. oraz raportu bieżącego numer 31/2022 z dnia 25 lipca 2022 r., niniejszym informuje, że Spółka w dniu 26 lipca 2022 r. otrzymała pismo od Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie („ZDM”) o wyborze innego wykonawcy niż mPay w trybie przetargu nieograniczonego na „Pobieranie opłat na postój w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie z wykorzystaniem platform/kanałów mobilnych” organizowanego przez Zamawiającego – Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Dróg Miejskich.

Po przeprowadzonej analizie dostępnych danych Zarząd mPay SA podjął decyzję o zaskarżeniu w ustawowym terminie wyboru dokonanego przez Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działał Zarząd Dróg Miejskich do Krajowej Izby Odwoławczej. O ostatecznym rozstrzygnięciu wymienionego postępowania w części pierwszej zdecyduje wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-26 Andrzej Basiak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Najlepsze lokaty na 100 000 zł – wrzesień 2022 r.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
stachupzn
opowieść o tym jak warszawka utrudniła życie przede wszystkim swoim mieszkańcom :/

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki