REKLAMA

MOVIE GAMES S.A.: Złożenie przez Emitenta deklaracji podatkowej podatku dochodowego CIT-8

2021-07-08 12:23
publikacja
2021-07-08 12:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-08
Skrócona nazwa emitenta
MOVIE GAMES S.A.
Temat
Złożenie przez Emitenta deklaracji podatkowej podatku dochodowego CIT-8
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Movie Games S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o złożeniu deklaracji rozliczenia podatku dochodowego CIT-8 Spółki za rok 2020, w tym nadpłaty z tytułu zastosowania ulgi IP BOX, z której wynika nadpłata podatku na łączną kwotę 1.201.571,00 zł (jeden milion dwieście jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych).
Równocześnie ze złożeniem deklaracji Emitent informuje, iż zwrócił się do odpowiednich organów podatkowych o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy prawa Spółki do produkowanych gier komputerowych należy zakwalifikować jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej, a co za tym idzie, czy dochód Spółki uzyskany ze sprzedaży gier komputerowych może, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z odpowiednich przepisów, podlegać preferencyjnemu opodatkowaniu w stawce 5%- IP BOX.
Emitent będzie informował o dalszych szczegółach w kolejnych raportach bieżących.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-08 Mateusz Wcześniak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki