REKLAMA

MOVIE GAMES S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy inwestycyjnej, w wykonaniu której Emitent zakupi znaczny pakiet akcji spółki publicznej

2020-11-25 17:47
publikacja
2020-11-25 17:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-25
Skrócona nazwa emitenta
MOVIE GAMES S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – rozpoczęcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy inwestycyjnej, w wykonaniu której Emitent zakupi znaczny pakiet akcji spółki publicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.
Treść raportu:
Zarząd Movie Games S.A. („Emitent”) działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR, niniejszym podaje do wiadomości publicznej informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione. Podanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji zostało opóźnione w dniu 29 października 2020 roku.
Treść opóźnionej informacji poufnej:
„Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 29 października 2020 roku rozpoczął negocjacje dotyczące zawarcia przez Emitenta z Patent Fund spółka akcyjna w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) oraz Venture INC spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Większościowy Akcjonariusz Spółki”) umowy inwestycyjnej określającej szczegółowe parametry zaangażowania kapitałowego oraz wzajemne prawa i obowiązki stron w celu uzyskania przez Emitenta kontroli nad Spółką poprzez nabycie akcji Spółki od Większościowego Akcjonariusza Spółki na zasadach określonych w umowie. Zawarcie umowy ma m.in. na celu uchylenie uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie rozwiązania Spółki oraz otwarcia likwidacji Spółki, w celu dalszego kontynuowania działalności gospodarczej Spółki poprzez Emitenta.
Jednym z celów zawarcia niniejszej umowy, będzie pośrednie wprowadzenie Pixel Crow Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie-spółki powiązanej kapitałowo z Emitentem, do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.”
Zdaniem Emitenta, ujawnienie informacji poufnej w zwykłym trybie i terminie mogłoby bezpośrednio wpłynąć na przebieg negocjacji i tym samym naruszyć uzasadnione interesy Emitenta lub akcjonariuszy Emitenta oraz mogłoby stworzyć fałszywy obraz sytuacji biznesowej Emitenta, mogący negatywnie wpłynąć na decyzje obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Emitenta.
Opóźnienie przekazania informacji poufnej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej.
Emitent wdrożył procedury mające na celu zapewnienie zachowania informacji poufnej w poufności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-25 Mateusz Wcześniak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki