REKLAMA

MOVGAMVR: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

2022-09-09 12:06
publikacja
2022-09-09 12:06
Zarząd Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent" lub „Spółka”) informuje, że w dniu 09 września 2022 roku powziął informację o rejestracji w dniu 08 września 2022 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w wyniku realizacji uchwały Zarządu Spółki z dnia 11 maja 2022 roku dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii M w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy).

Przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wynosił on 950.337,00 zł i był podzielony na 9.503.370 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego wynosi on 1.074.764,60 zł i jest podzielony na 10.747.646 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Kapitał zakładowy został zatem podwyższony o kwotę 124.427,60 zł poprzez emisję 1.244.276 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Akcje zostały pokryte wkładami pieniężnymi.

W związku z powyższym zarejestrowana została nowa treść § 3 ust. 1 Statutu Spółki. W załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje pełną treść zmian Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20220909_120653_0000143181_0000145024.pdf
20220909_120653_0000143181_0000145025.pdf
Tematy
Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Zrealizuj plany dzięki Pożyczce Internetowej. RRSO: 9,04%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki