REKLAMA
JUŻ JUTRO

MOVGAMVR: Podsumowanie subskrypcji akcji serii M

2022-08-12 15:40
publikacja
2022-08-12 15:40
Zarząd Movie Games VR S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii M odnośnie:

1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
Data rozpoczęcia subskrypcji: 31.05.2022 r.
Data zakończenia subskrypcji: 29.07.2022 r.

2) daty przydziału instrumentów finansowych;
01.08.2022 r.

3) liczby instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
6.335.580 (sześć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

4) stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy;
Redukcja nie wystąpiła.

5) liczby instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało objętych 1.244.276 (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M.

6) ceny, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane);
Akcje zwykłe na okaziciela serii M były obejmowane po cenie równej 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) za jedną akcję zwykłą na okaziciela serii M.

6a) informacji o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:
Akcje zwykłe na okaziciela serii M zostały w całości objęte za wkłady pieniężne.

7) liczby osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
91 osób.

8) liczby osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
91 osób.

8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu;
Podmioty, którym przydzielono akcje serii M, nie są powiązane z Emitentem.

9) nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta);
Nie dotyczy.

10) łącznego określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 49.240 zł (w tym opłaty notarialne oraz opłaty KDPW za obsługę),
b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy,
c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 30.000 zł,
d) promocji oferty: 8.000 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio"), a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Ubezpieczenie NNW Studenta dedykowane dla studentów i uczniów wyższych uczelni z 10% rabatem

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki