2,99 zł
0,00% 0,00 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. - Dane osobowe nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki na NWZA w dniu 13.08.2004 r.


Raport bieżący nr 70/2004 r.
Dariusz Górski, 36 lat. Wykształcenie: 1995 r.- kurs na doradców inwestycyjnych, 1987 r.-1993 r. - magister ekonomii; SGH Warszawa, 1993 r. stypendium z finansów przedsiębiorstw na Erazmus University w Rotterdamie.
Zajmowane stanowiska:
Luty 2004 r. i obecnie - DB Securities, Dyrektor Działu Analiz.
Wrzesień 2001 r. - Styczeń 2004 r. - ING Warsaw, analityk akcji.
Kwiecień 1996 r. - Sierpień 2001 r. - JP Morgan/Robert Fleming & Co (Warszawa), analityk akcji.
Marzec 1996 r. - Creditanstalt (Warsaw), analityk akcji.
Lata 1993-1996 - BMF S.A, Project Manager.
Lata 1992-1993 - Caresbac Polska S.A.- analityk finansowy.
1992 r. - World Bank - konsultant.
Główne kwalifikacje: Dyrektor Działu Analiz w DB Securities w Warszawie odpowiedzialny za Europę Centralną. Bezpośrednio zajmuje się analizą sektora bankowego. Analityk akcji w ING Securities (Warszawa) analizujący większość rynku polskiego, a w szczególności akcji banków, KGHM i PKN Orlen. Zespół został wybrany jako najlepszy polski zespół analiz w roku 2002 przez Institutional Investor Magazine. Analityk akcji w JP Morgan (d. Flemings) zajmujący się akcjami spółek z różnych sektorów od spożywczego przez spółki przemysłowe do banków. Przez 2 lata analityk bankowy na region Europy Centralnej. Szef projektów w BMF SA, zaangażowany w liczne projekty fuzji i przejęć oraz projekty prywatyzacyjne. Analityk finansowy w Caresbac-Polska, jednego z pierwszych funduszy venture capital w Polsce. Konsultant w polskiej misji Banku Światowego.
Jak wynika z oświadczenia Dariusza Górskiego, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki.
Nie jest zamieszczony w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Jerzy Maślankiewicz, 52 lata. Magister ekonomii, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek: handel zagraniczny.
Od 1995 r. i obecnie: Ballinger Capital Sp. z o.o. (firma zarządzająca Fund.1 NFI S.A., NFI Victoria S.A., NFI Fortuna S.A.). W Ballinger Capital Sp. z o.o. w latach 1995-1996 dyrektor d/s restrukturyzacji, w latach 1996-1999 dyrektor finansowy, prokurent, od 1999 r. i obecnie wiceprezes zarządu.
Od 1999 r. i obecnie prezes zarządu NFI Fortuna. W latach 2000-2001 wiceprezes zarządu Everest Capital Polska sp. z o.o. w latach 1991-1995 prowadzenie własnej firmy doradztwa gospodarczego. W latach 1989-1991 dyrektor Biura Analiz Inwestycyjnych w Agencji d/s Inwestycji Zagranicznych.
Jak wynika z oświadczenia Jerzego Maślankiewicza, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki.
Nie jest zamieszczony w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Elżbieta Niebisz, 47 lat. Magister ekonomii - SGH w Warszawie, studia podyplomowe SGH z zakresu elektroenergetyki, udział w Radach Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, egzaminator na egzaminach dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.
W latach 1976-1979 specjalista do spraw gospodarki materiałowej OZ PPKS w Warszawie, 1979-1990 kierownik Działu Ekonomiczno-Organizacyjnego w Zakładzie Szkoleniowo-Produkcyjnym "TOMIZ" w Warszawie, 1991-1998 Główny Specjalista, Naczelnik, Wicedyrektor, Dyrektor Departamentu Spółek Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych i Ministerstwie Skarbu Państwa, 1998 Dyrektor Pionu Analiz Ekonomicznych X NFI Foksal S.A.. 1998-2001 Dyrektor Departamentu Koncesji Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, 2001 - nadal Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Skarbu Państwa.
Elżbieta Niebisz jest członkiem Rady Nadzorczej KGHM "Polska Miedź" S.A. z siedzibą w Lubinie - nie jest to działalność konkurencyjna oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej.
Nie jest wpisana w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Ygal Ozechov, 42 lata. Wykształcenie wyższe ekonomiczno-finansowe, absolwent University of Illinois (ekonomia) - 1984 r. oraz University of Chicago (finanse) - 1987 r.
Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Polimeksu-Cekop S.A. W latach 1987-1988 konsultant w Arthur Andersen; w latach 1988-1989 konsultant w Putnam, Ilyes & Bartlett, w latach 1989-1992 wspólnik w firmie Berkley International Capital Corporation prowadzącej działalność w zakresie inwestycji kapitałowych typu "venture capital"; od roku 1992 do chwili obecnej współzałożyciel i wspólnik IPV Capital Group prowadzącej działalność w zakresie inwestycji kapitałowych typu "venture capital"; od roku 1996 do chwili obecnej założyciel i wspólnik Emerging Ventures Limited prowadzącej działalność w zakresie prywatnych inwestycji kapitałowych (private equity investment).
Jak wynika z oświadczenia Ygala Ozechova, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki.
Nie jest zamieszczony w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Zbigniew Piotrowski, 56 lat. Wykształcenie wyższe, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, dr hab. nauk ekonomicznych.
W latach 1976-1982 adiunkt w SGPiS, w latach 1982-1988 kierownik zakładu w IKiC HZ; w roku 1989 wicedyrektor w IKiC
HZ; w latach 1990-1991 prezes Agencji ds. Inwestycji Zagranicznych; w latach 1991-1993 wicegubernator Agencji ds. Multilateralnych Gwarancji Inwestycyjnych (MIGA; grupa Banku Światowego) z ramienia Polski; w latach 1991-1994 przewodniczący Rady Nadzorczej FSM S.A./FSM WWR S.A.; w latach 1991-1993 pełnomocnik i doradca ministra
przekształceń własnościowych ds. negocjacji ze spółką Fiat; w latach 1992-1997 prezes Doradztwo Strategiczne ZP; w latach 1994-1995 doradca ministra zarządzania majątkiem narodowym i prywatyzacji, Białoruś, kontrakt Banku Światowego; w latach 1994-1996 członek misji Banku Światowego; w latach 1995-1999 przewodniczący Rady Nadzorczej NFI HETMAN S.A.; od roku 1997 do chwili obecnej członek zarządu EVL Poland Sp. z o.o. i partner Emerging Ventures Limited; od roku 1997 członek rad nadzorczych szeregu spółek niepublicznych, w tym: od roku 1999 do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Polimex-Cekop S.A., od 2001 r. do 2003 r. wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mostostal Siedlce S.A.; w latach 2000-2001 członek Rady Nadzorczej Agros Holding S.A.; w latach 1990-2003 współzałożyciel i członek Rady Nadzorczej Miedzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej (obecnie Instytut Rozwoju Businessu).
Jak wynika z oświadczenia Zbigniewa Piotrowskiego, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki.
Nie jest zamieszczony w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Tomek Ulatowski, 58 lat. Wykształcenie wyższe inżynieryjne oraz z zakresu zarządzania i finansów; absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie - 1967 r. oraz University of California Berkeley - Master of Business Administral on and Finance - 1973 r.
Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polimeksu-Cekop S.A. W latach 1973-1980 - Bank of America - w ostatnim okresie zatrudniony na stanowisku wiceprezesa odpowiedzialnego za finansowanie projektów (project finance); w latach 1980-1986 wiceprezes zarządzający (senior vicepresident) Crocker National Bank San Francisco; w latach 1986-1996 wspólnik oraz prezes i dyrektor zarządzający w firmie Amsterdam Pacific
Corporation prowadzącej działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej; od roku 1987 do chwili obecnej wspólnik zarządzający "BBU Mezannine Finance Fund 1 oraz Fund 2" prowadzącej działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi w USA; od roku 1997 do chwili obecnej wspólnik i przewodniczący Emerging Ventures Limited prowadzącej
działalność w zakresie prywatnych inwestycji kapitałowych (private equity investment).
Jak wynika z oświadczenia Tomka Ulatowskiego, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki.
Nie jest zamieszczony w Rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.
Podstawa prawna: RRM par. 5, ust.1, pkt 31


PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-08-19 Grzegorz Szkopek Wiceprezes Zarządu Grzegorz Szkopek
2004-08-19 Jerzy Kostyra Specjalista d/s PR Jerzy Kostyra

Data sporządzenia raportu: 2004-08-19
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl