REKLAMA

MOSTALZAB: Zawarcie umowy przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland S.A.

2021-11-15 16:36
publikacja
2021-11-15 16:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 40 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-15
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zawarcie umowy przez spółkę zależną z ArcelorMittal Poland S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mostostal Zabrze S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 15 listopada 2021 r. Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A. – spółka zależna Emitenta (MZRP) podpisała z ArcelorMittal Poland S.A. (Zamawiający) umowę pn.: „System podawania żelazostopów w Zakładzie Stalownia ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza” (Umowa).

Wartość Umowy wynosi 19,9 mln zł netto.

Termin zakończenia prac: koniec I kwartału 2023 r.

Umowa wprowadza górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar umownych za opóźnienia oraz górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy ustalone jako wartości procentowe liczone od wynagrodzenia netto, standardowo stosowanych w tego typu umowach, z zastrzeżeniem określonych w Umowie wyłączeń.

Żadna ze stron nie ponosi również odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki