REKLAMA

MOSTALZAB: Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Politechniką Śląską

2021-11-02 12:33
publikacja
2021-11-02 12:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-02
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną umowy z Politechniką Śląską
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2021 z dnia 11 października 2021 roku w sprawie wyboru oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. (spółka zależna Emitenta, dalej: „GPBP”, „Wykonawca”) zawarła z Politechniką Śląską z siedzibą w Gliwicach („Zamawiający”) umowę na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i termomodernizacja DS SOLARIS przy ul. Kochanowskiego 37 w Gliwicach” („Umowa”).

Wynagrodzenie z tytułu realizacji prac objętych Umową wyniesie 27,7 mln zł netto.

Termin zakończenia prac przypada na 16 miesięcy od daty zawarcia Umowy tj. marzec 2023 r.

Łączna wysokość kar umownych naliczonych GPBP nie może przekroczyć 20% wartości Umowy. Do łącznej wysokości kar umownych naliczonych Wykonawcy nie są wliczane kary naliczane w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W takim wypadku wysokość kar umownych wynosić będzie 10% ceny Umowy. W przypadku, gdy naliczone kary nie pokrywają poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-02 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki